Vai trò then chốt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện BHXH

02/06/2023 11:35
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Sự vào cuộc tích cực đó đã góp phần chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân và người lao động, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ Trung ương tới địa phương.

Tính đến hết tháng 4/2023, cả nước có hơn 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 37,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ bao phủ là 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 90,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 91,2% dân số, tăng gần 4,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

4 tháng đầu năm 2023, có hơn 3,3 triệu người đã được giải quyết hưởng mới bảo hiểm xã hội; gần 54,5 triệu người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền được chi trả gần 37 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, đồng thuận của các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương. (Ảnh minh hoạ trên Dangcongsan.vn) ảnh 1

Công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, đồng thuận của các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương. (Ảnh minh hoạ trên Dangcongsan.vn)

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Ngành được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; trên 12.400 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chip (đạt 97% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc) với hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân thành công; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích của ứng dụng "VssID-BHXH số”, có hơn 28,8 triệu tài khoản được phê duyệt và kích hoạt sử dụng…

Để đạt được những kết quả tích cực đó, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn là sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Xác định sự vào cuộc này là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp gửi văn bản tới Uỷ ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp triển khai các nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, như: tham mưu ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp; có các chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số….

Đồng thời, tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; phòng, chống, xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Nhờ đó, công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, đồng thuận của các sở, ban, ngành liên quan tại địa phương.

Trong đó, đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

63/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo lĩnh vực phụ trách.

57/63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ, 62/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 546/QĐ-TTg vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương tại Nghị quyết của tỉnh.

14/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc).

57/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế hộ cận nghèo. 26/63 tỉnh ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. 28/63 tỉnh ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm học sinh sinh viên.

19/63 tỉnh ngân sách nhà nước hỗ trợ 20%,70% hoặc 100% cho nhóm đối tượng đặc thù như người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người nhiễm HIV, cựu quân nhân, người tu hành, thu gom rác… (một số địa phương có tỷ lệ hỗ trợ thêm cao đến 100% đối với 1 số đối tượng đặc thù như: Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình).

30 tỉnh, thành phố đã tham mưu tốt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị với Giám đốc các sở, ngành liên quan và Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã ngày càng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền các địa phương, góp phần củng cố, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận cao của xã hội trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thuỷ Uyên

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật