Hiệp hội tổ chức góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII

07/11/2020 08:50
Thùy Linh
0
GDVN- Ngày 6/11, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Giáo sư Trần Hồng Quân chủ trì.

Tại đây, các thành viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam góp ý rất sôi nổi, hăng hái về nhiều nội dung dự thảo trong đó đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giáo dục đào tạo, cụ thể là câu chuyện đổi mới đối với giáo dục phổ thông và tự chủ đối với giáo dục đại học.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 6/11 (ảnh: Thùy Linh)

Theo Giáo sư Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, sau khi tổng hợp các ý kiến, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ gửi văn bản góp ý lên tiểu ban văn kiện Đại hội XIII và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật