Vì sao Đại học Đông Đô có thể ngang nhiên tuyển sinh văn bằng 2 khi chưa có phép

27/11/2020 06:06
Lại Cường
0
GDVN- Vì sao Đại học Đông Đô có thể qua mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo ngang nhiên tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh trái quy định?

Vụ việc tiêu cực xảy ra tại trường Đại học Đông Đô đã thu hút sự chú ý rất lớn của xã hội. Điều quan tâm lớn là tại sao các cá nhân tại Đại học Đông Đô dám ngang nhiên tổ thức thông báo tuyển sinh văn bằng 2 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không bị Bộ Giáo dục và Đào tạo "tuýt còi"?

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công An, quá trình hoạt động, Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đạo tạo văn bằng 2 theo quy định tại Quyết định số 22/2001/QĐ BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai, nhưng từ năm 2015, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và cho đăng tải Đề án tuyển sinh lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có cả chi tiêu hệ văn bằng 2 chính quy, cụ thể như sau:

Ngày 12/01/2015, Trường Đại học Đông Đô có Công văn số 25/CV- ĐĐ gửi Vụ Kế hoạch tài chính báo cáo thống kê năm học 2014 - 2015 và đăng ký chi tiêu tuyển sinh năm 2015, trong đó không đăng ký chi tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy, nhưng ngày 01/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo chỉ tiêu tuyển sinh số 173/TB-BGDĐT, trong đó có 500 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Ngày 14/01/2016, Trường Đại học Đông Đô có Công văn số 06/ÐÐ – ĐT&QLSV xác định chỉ tiêu tuyền sinh năm 2016, trong đó đăng ký 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Các bị can Dương Văn Hòa, Trần Ngọc Quang, Phạm Vân Thùy. Ảnh: Bộ Công An.

Ngày 24/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 số 68/TB-BGDĐT gửi Trường Đại học Đông Đô, trong đó có 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Ngày 07/02/2017, Trường Đại học Đông Đô gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ kế hoạch tài chính) Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 - 2018, trong đó có 150 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Cần công khai, ngăn chặn người dùng bằng khống của đại học Đông Đô để leo cao
Cần công khai, ngăn chặn người dùng bằng khống của đại học Đông Đô để leo cao

Ngày 07/3/2017, Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 số 136/TB-BGDĐT gửi Trường Đại học Đông Đô, trong đó có 150 chi tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Đồng thời với việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh gửi Vụ Kế hoạch tải chính, Trường Đại học Đông Đô cũng gửi Vụ Giáo dục đại học Đề án tuyển sinh năm 2017 và được Vụ Giáo dục đại học cho đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có 150 chỉ tiêu tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy.

Văn bản số 136/TB-BGDĐT ngày 07/3/2017 do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Tú Khánh ký.

Đại học Đông Đô chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2, nhưng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Trần Tú Khánh vẫn "thừa lệnh" Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 150 chỉ tiêu.

Từ năm 2018, Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 quy định về việc xác định chi tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có quy định:

Các cơ sở giáo dục chủ đăng ký chi tiêu, công bố công khai, minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, cơ sở dữ liệu và tiêu chỉ xảc định chi tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin cần thiết khác của cơ sở giáo dục trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và vào phần mềm quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo không ký thông báo chỉ tiêu tuyển sinh gửi các cơ sở giáo dục đại học.

Năm 2018, Trường Đại học Đông Đó gửi Đề án tuyển sinh đến Vụ Giáo dục đại học và được Vụ Giáo dục đại học đăng tải lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung đề án tuyển sinh có 400 chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Việc các đơn vị, cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch tài chính và Vụ Giáo dục Đại học thực hiện thông báo chi tiêu tuyển sinh, đăng tải để án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh cho Trường Đại học Đông Đô trong đó có chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy nêu trên trong khi Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 có dấu hiệu vi phạm Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo cấp bằng đại học thứ hai, cần làm rõ trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng giả được Đại học Đông Đô cấp đã được dùng vào những việc gì?
Bằng giả được Đại học Đông Đô cấp đã được dùng vào những việc gì?

Vấn đề dư luận quan tâm là cần giải quyết như thế nào đối với cá nhân có liên quan ở Bộ Giáo dục và Đào tạo khi công văn số số 136/TB-BGDĐT đã cho phép Trường Đông Đô tuyển sinh và đào tạo Văn bằng 2 tiếng Anh trái quy định.

Bà Bùi Thị An, Đại biểu quốc hội khóa 13 cho rằng cần xử lý dứt điểm những cá nhân sai phạm này. Bà An cũng cho rằng phải nghiêm trị những người đang cố tình làm sai, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục như ở Đại học Đông Đô để vừa có tính răn đe, vừa có tính giáo dục đối với những trường hợp khác.

Nói về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Bùi Văn Nhơn, nguyên giảng viên cao cấp học viện Hành chính Quốc gia cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần xử lý nghiêm cán bộ cấp dưới của mình khi có như lộng hành, qua mặt như vậy.

Trường không được phép đào tạo mà lại cấp chỉ tiêu cho trường tuyển sinh thì rà soát và xem rõ vấn đề có tiếp tay cho sai phạm hay không.

Nếu có cần phải xem xét trách nhiệm và xử lý những cá nhân liên quan. Xử lý ở đây là phải xử lý dứt điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải quyết liệt, không để sự việc này tái diễn, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm".

Lại Cường

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật