Vài nét sơ lược chân dung tân Phó giáo sư chuyên ngành cơ học Phan Đức Huynh

19/01/2021 09:54
Tùng Dương
0
GDVN- Tiến sĩ Phan Đức Huynh - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu: Cơ học tính toán, động lực học kết cấu và điều khiển.

Giảng viên Phan Đức Huynh - Khoa xây dựng Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 7 ứng cử viên ngành Cơ học công trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2020.

Ông Huynh được cấp bằng Thạc sĩ ngày 30 tháng 06 năm 2003 tại Đại học Liège – Bỉ, ngành: Cơ học, chuyên ngành: Cơ học công trình; Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 31 tháng 03 năm 2008 tại Đại học Ritsumeikan – Nhật Bản, ngành: Cơ học, chuyên ngành: cơ học. Hướng nghiên cứu chính của Tiến sĩ Phan Đức Huynh là: Cơ học tính toán, động lực học kết cấu và điều khiển.

Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật