Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

08/04/2021 15:19
Theo TTXVN
0
GDVN- Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo TTXVN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật