Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Phan Văn Giang

08/04/2021 15:18
Theo TTXVN
0
GDVN- Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Theo TTXVN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật