Quảng Ninh: Đảm bảo chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc Covid-19

20/04/2022 08:07
LÃ TIẾN
GDVN- Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn quy trình để giải quyết sớm nhất chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động bị mắc Covid-19.

Chế độ bảo hiểm xã hội với người mắc Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có lượng lớn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị mắc Covid-19.

Người lao động là F0 nếu đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Về mức hưởng theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trong thời gian nghỉ, người lao động được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ.

Người mắc Covid-19 được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh (Ảnh: LT)

Để hưởng chế độ ốm đau sau điều trị khỏi Covid-19, người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú); giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (đối với trường hợp điều trị ngoại trú).

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động phải nộp các giấy tờ trên để đơn vị sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ cho người lao động tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người lao động có thể nhận tiền qua tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Căn cứ Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc Covid-19, nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trong thời gian 1 năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong trường hợp này sẽ do đơn vị sử dụng lao động và công đoàn cơ sở quyết định, tối đa không quá 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật và 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ là 30% mức lương cơ sở (447.000 đồng/ngày).

Giải quyết nhanh, bảo đảm quyền lợi người lao động

Theo ông Trương Đắc Thời, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, về điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho người lao động mắc Covid-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc Covid-19.

Người dân đến làm thủ tục giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long. (Ảnh: LT)

Về hồ sơ hưởng được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế đã có các Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, số 238/BYT-KCB ngày 14/1/2022. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị ốm thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; các khoản 1, 2, Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cụ thể, hồ sơ đề nghị hưởng (đối với người lao động là F0 hoặc chăm sóc con dưới 7 tuổi là F0) gồm giấy tờ sau: người lao động là F0 điều trị nội trú cần giấy ra viện; người lao động là F0 điều trị ngoại trú cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Đối với thời gian hưởng được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT, mỗi lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày.

Trường hợp cần nghỉ dài hơn 30 ngày khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, lao động là F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Cũng theo ông Trương Đắc Thời, toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động bị mắc Covid-19 ngay khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Sau khi có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan để giải quyết nhanh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

LÃ TIẾN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật