Phóng sự trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

17/11/2020 15:37
Thu Giang
0
GDVN- VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phóng sự trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động

Thu Giang

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật