Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

22/05/2020 22:15
Nhật Minh
0
GDVN- Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Đức Chính.

Tại Quyết định số 669/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chính, để nghỉ hưu theo chế độ.

Nhật Minh

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

chủ đề nổi bật