Ông Vũ Quang Minh trở lại Bộ Ngoại giao công tác và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng

23/09/2021 06:04
Nhật Minh
0
GDVN- Ông Vũ Quang Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trở lại Bộ Ngoại giao công tác...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1555/QĐ-TTg ngày 21/9/2021 về việc ông Vũ Quang Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Campuchia trở lại Bộ Ngoại giao công tác và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nhật Minh

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật