Nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

20/07/2021 09:18
Theo TTXVN
0
GDVN- Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt quan trọng, sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.
Theo TTXVN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật