Nợ hơn 4 tỉ đồng tiền nâng lương của 1.120 nhà giáo, đến bao giờ mới trả?

08/07/2019 06:28
Nguyễn Phan
4
(GDVN) - Theo phản ảnh của nhà giáo huyện Vĩnh Thuận, hiện tại việc nợ lương của 2018 còn “kéo nhây” sang tận năm 2019. Phần nợ này đang bị chính quyền cố ý …ngó lơ?

Như tin đã đưa, huyện Vĩnh Thuận, KIên Giang nợ tiền nâng lương năm 2018 của 1.120 nhà giáo.

Công văn hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận (Ảnh CTV)

Ngày 1/7/2019, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận - Sử Văn Thinh có văn bản “hỏa tốc” số 478/VP-NCTH về việc đề xuất ý kiến để thực hiện theo Thông báo kết luận số 884-TB/HU ngày 25/5/2019 của Thường trực Huyện ủy về xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiền lương của các trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Huỳnh Thanh Bình có ý kiến chỉ đạo giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất ý kiến để tổ chức thực hiện theo nội dung Thông báo kết luận số 884-TB/HU, ngày 25/5/2019 của Thường trực huyện ủy.

Có thể thấy, sau khi thông tin nợ lương của 1.120 nhà giáo và viên chức giáo dục huyện Vĩnh Thuận được báo chí đặt vấn đề và thông tin thì cho đến nay, động thái “hỏa tốc” của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận vẫn chỉ là:  

Giao Phòng Tài chính và kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu hướng giải quyết.

Xét theo nội hàm văn bản “hỏa tốc” nói trên, việc đến khi nào 1.120 nhà giáo và viên chức giáo dục huyện Vĩnh Thuận được trả nợ vẫn trong vòng kìm tỏa của 02 phòng quyền uy là… Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Và, để có hướng giải quyết thì Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận phải hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ làm việc cùng ý kiến “ tham mưu” của 02 phòng này.

Thông báo kết luận số 884-TB/HU, ngày 25/5/2019 của Thường trực huyện ủy nói gì?


Ông Huỳnh Minh Tâm ăn gan hùm hay sao mà dám làm thế?

Ngày 25/5/2019, Thường trực huyện ủy Vĩnh Thuận đã làm việc với Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện,  Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, bàn bạc xử lý một số sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tiền lương của các trường học trên địa bàn huyện.

Thường trực huyện ủy huyện Vĩnh Thuận đã có ý kiến chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh, xử lý dứt diểm việc nợ tiền nâng lương thường xuyên năm 2018 của đội ngũ viên chức thuộc phòng Giáo dục quản lý.

Giao Ủy ban Kiểm tra huyện ủy phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc nêu trên;

Theo dõi, đôn đốc Phòng Giáo dục & Đạo tạo và các cơ quan liên quan trong việc khắc phục những hạn chế theo Thông báo số 285-TB-UBKTTU ngày 2-8-2018.

“Xà quần” trong việc trả nợ giáo viên và số nợ hiện tại chính xác là bao nhiêu?

Theo như Thông báo kết luận số 884-TB/HU, ngày 25/5/2019 của Thường trực huyện ủy huyện Vĩnh Thuận, số tiền nợ lương của nhà giáo và viên chức giáo dục huyện Vĩnh Thuận cụ thể như sau:


Nhà giáo bị chậm chế độ nâng lương vẫn phải chờ ...chính quyền

Tổng cộng tiền nâng lương năm 2018 còn nợ: 4 tỷ 037 triệu đồng. Trong đó,

Đợt 1: 2 tỷ 034 triệu đồng.

Đợt 2: 2 tỷ 003 triệu đồng.

Như vậy, tổng số nợ nâng lương nhà giáo và viên chức giáo dục huyệnVĩnh Thuận năm 2018 đã được các cơ quan chức năng xác định số liệu cụ thể để báo cáo Thường trực huyện ủy huyện Vĩnh Thuận.

Tuy nhiên, dường như Thường trực huyện ủy huyện Vĩnh Thuận mới chỉ được các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận báo cáo số tiền nợ lương của năm 2018 chứ không biết chút ít gì về thông tin nợ lương năm 2019.

Thực tế, theo phản ảnh của nhà giáo huyện Vĩnh Thuận, hiện tại việc nợ lương của 2018 còn “kéo nhây” sang tận năm 2019.

Phần nợ này hình như đang bị chính quyền cố ý …ngó lơ.

Được biết, năm 2019 mặc dù các cơ sở giáo dục trong huyện đã báo cáo dự toán nguồn thanh toán cá nhân theo hệ số lương được nâng trong cả 2 đợt của năm 2018.

Nhưng, hiện nay không biết vì lý do gì, chỉ những nhà giáo và viên chức giáo dục trong diện nâng lương đợt 1/2018 mới được hưởng lương theo hệ số của quyết định hiện hưởng.

Còn những nhà giáo và viên chức giáo dục nâng lương trong đợt 2/2018 thì vẫn phải nhận lương hệ số cũ chứ chưa được ..."ngửi mùi" bậc lương mới.

Nguyễn Phan

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật