Những điểm mới trong tuyển dụng, tập sự giáo viên

05/12/2018 07:00
BÙI NAM
0
(GDVN) - Điểm mới của Nghị định là cơ quan tuyển dụng không được phân biệt hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập.

LTS: Trước sự quan tâm về vấn đề tuyển dụng, thời gian tập sự của viên chức trong đó có giáo viên, nhà giáo Bùi Nam đã có bài viết chia sẻ.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Ngày 29/11/2018 Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nghị định trên có hiệu lực từ 15/01/2019.

Những điểm mới trong Nghị định Chính phủ về tuyển dụng, tập sự giáo viên (Ảnh minh họa: TTXVN).

Nghị định có khá nhiều điểm mới trong tuyển dụng công chức, viên chức,…trong phạm vi bài viết, tôi xin trích lược những điểm mới về nội dung thi, xét tuyển viên chức của Nghị định trên.

Điều 4: Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Theo đó, điểm mới của Nghị định là cơ quan tuyển dụng không được phân biệt hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, không được phân biệt trường công lập hay ngoài công lập.

Xác định người trúng tuyển vào các đơn vị sự nghiệp công lập có thể thực hiện theo 2 hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Thi tuyển viên chức

Điều 7: Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển viên chức

Thi tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nếu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền không đủ điều kiện tổ chức trên máy thì có thể thực hiện trên giấy.

Nội dung gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức, đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực, ngành phụ trách. Thời gian làm bài: 60 phút.

Hà Nội đang thiếu gần 12.000 giáo viên

Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi là một trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc một ngoại ngữ khác theo vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian làm bài 30 phút.

Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi theo vị trí việc làm. Thời gian làm bài 30 phút.

Điều kiện miễn ngoại ngữ ở vòng 1: có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học chuyên ngành ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; là người công tác ở vùng dân tộc thiểu số hoặc người dân tộc thiểu số có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

Điều kiện miễn thi Tin học: có bằng tốt nghiệp từ trung cấp các ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán – Tin.

Viên chức dự thi vòng 1 nếu đạt từ 50% câu trả lời đúng trở lên thì được xác định là đạt vòng 1, nếu viên chức đạt vòng 1 thì sẽ tiếp tục được dự thi vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nội dung thi gồm kiến thức, năng lực, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

Hình thức thi: Phỏng vấn hoặc thực hành thi viết theo thang điểm 100 trong đó thi phỏng vấn thì thời gian 30 phút, thi thực hành viết thì thời gian 180 phút (lưu ý ở phần thi phỏng vấn sẽ không có phúc khảo, phần thi viết thì người dự thi có quyền phúc khảo theo quy định).

Điều 10: Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển vào viên chức

Người dự thi xét tuyển vào viên chức, để xác định là người trúng tuyển phải đạt cả 2 yêu cầu sau:

Thứ nhất: có kết quả thi vòng 2 phải đạt từ 50 điểm trở lên.

Thứ 2: có tổng số điểm vòng 2 và điểm ưu tiên lấy từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Nếu có 2 hoặc nhiều người bằng điểm thì người trúng tuyển là người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn, nếu cả điểm vòng 2 bằng nhau thì người được xác định trúng tuyển do thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuyển dụng ra quyết định.

Sắp tới, ưu tiên tuyển người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên, có 3 mức điểm cộng là:

Cộng 7,5 điểm gồm người dự tuyển là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh loại B hoặc người hưởng chính sách như thương binh loại B,…

Cộng 5,0 điểm gồm người dự tuyển là người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con của liệt sĩ, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, con thương binh loại B hoặc người hưởng chính sách như thương binh loại B,…

Cộng 2,5 điểm gồm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ thực hiện trong lực lượng công an,…có thời gian tham gia đủ 24 tháng trở lên”.

Xét tuyển viên chức

Nếu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền không tổ chức thi tuyển viên chức thì có thể xét tuyển viên chức như sau:

Điều 11: Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Việc xét tuyển viên chức cũng phải thực hiện qua 2 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì được dự xét tiếp ở vòng 2.

Vòng 2: Người dự tuyển tham dự bài phỏng vấn hoặc thực hành viết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành viết là 100 điểm.

Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thi thực hành do quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Điều 13: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người được xác định trúng tuyển viên chức qua kết quả xét tuyển phải đạt 2 yêu cầu sau:

Một là, phải đạt điểm thi vòng 2 từ 50 điểm trở lên.

Bài toán nhân sự cho ngành giáo dục bao giờ mới giải xong?

Hai là, người trúng tuyển khi có tổng điểm gồm điểm thi vòng 2 và điểm ưu tiên theo thứ tự ưu tiên được xếp từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu tuyển dụng.

Điểm ưu tiên được quy định giống như trong kỳ thi tuyển viên chức.

Thời gian tập sự

Theo nghị định trên thì thời gian tập sự dành cho viên chức có điểm mới như sau:

Điều 20: Chế độ tập sự đối với viên chức

Theo quy định của Nghị định này quy định thời gian tập sự cho viên chức có những điểm mới như sau:

Thời gian tập sự 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học.

Thời gian tập sự 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng.

Thời gian tập sự 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

Trên đây là những điểm mới về tuyển dụng, tập sự viên chức có hiệu lực từ 15/01/2019.

Tài liệu tham khảo:

Nghị định 161/2018/NĐ – CP..\Downloads\161_2018_ND-CP_336803.doc

BÙI NAM

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật