Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác và các Anh hùng liệt sỹ

19/05/2022 13:27
Theo TTXVN
GDVN- Sáng 19/5, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ.

 • Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 • Sáng 19/5, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 • Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu kính cẩn trước Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 • Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 • (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 • Theo TTXVN

  HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

  TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

  TIẾNG DÂN

  Góc nhìn

  TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

  CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

  chủ đề nổi bật