Kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

20/07/2021 08:29
Nhật Minh
0
GDVN- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1240/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Cụ thể, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm Ủy viên Hội đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng, thay ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhật Minh

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật