Hơn 12,5 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

14/12/2021 11:28
Thu Giang
GDVN- Tính đến hết ngày 13/12/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 12.546.348 lao động.

Kết quả triển khai Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến hết ngày 13/12/2021 cụ thể như sau:

Kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 841 đơn vị với 159.881 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.111,3 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành.

Thứ hai, xác nhận danh sách cho 2.870.939 lao động của 69.456 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm:

- 1.928.656 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 61.995 đơn vị.

- 595.307 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 5.694 đơn vị.

- 4.102 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 40 đơn vị.

- 82.920 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 1.036 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.

Ảnh minh họa: Nhandan.vn

- 224.928 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 460 đơn vị.

- 35.026 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 231 đơn vị.

Kết quả triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ

Đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 12.546.348 lao động (trong đó: đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.552.036 lao động; đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 994.312 lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 29,671 nghìn tỷ đồng.

Thu Giang

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật