Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

27/10/2021 06:24
Tùng Dương
0
GDVN- Theo Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam đang tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đạt kết quả tốt

Kết quả triển khai Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến hết ngày 25/10/2021.

Chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật