Hải Phòng đặt ra 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường năm 2022

09/01/2022 07:40
PHẠM LINH
0
GDVN- Năm 2022, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 19 chỉ tiêu nhằm đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện chuyển đổi số.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2022, thành phố xác định chủ đề năm 2022 là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Trong đó, mục tiêu được đặt ra bao gồm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biển đổi khí hậu, nước biển dâng.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hải Phòng xác định 19 chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022 (Ảnh: CTTĐT)

Uỷ ban nhân dân thành phố cũng xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, 11 chỉ tiêu kinh tế, đó là: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 13% trở lên so với năm 2021, GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 7.300 USD; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19% - 20%;…

Năm chỉ tiêu xã hội được đặt ra: Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,68%; Giải quyết việc làm cho khoảng 56.700 lượt người lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 37%;…

Cuối cùng là 3 chỉ tiêu môi trường gồm: Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý: ở đô thị đạt 100%; nông thôn: thu gom đạt 95%, xử lý hợp vệ sinh đạt 71% và Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.

Uỷ ban nhân dân thành phố cũng xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2022.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTTĐT)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, chúc mừng khi trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý trong năm 2022, Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển, nỗ lực cố gắng để giữ vững vị trí tốp 3 của cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Hải Phòng có tốc độ di dân tự do người từ địa phương khác đến thấp, vì vậy, phải làm sao phấn đấu để thành phố có mức độ gia tăng dân số cao ít nhất gấp 2 lần nhiệm kỳ trước để có đủ nguồn nhân lực thực hiện các mục tiêu đề ra.

Và để đạt được mục tiêu đó, phải đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội để thay thế các khu nhà tập thể cũ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương khác đến sinh sống, làm việc; các nhà ở xã hội phải phát triển đồng bộ với kinh tế - xã hội, bệnh viện, trường học, giao thông...

Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cần tính toán sao cho phù hợp, tập trung vào chất lượng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, phải cải cách thủ tục hành chính, quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, vì đây cũng là nơi có nhiều đóng góp ngân sách cho thành phố. Cố gắng thu hút các dự án có nguồn thu lớn trong tương lai.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTTĐT)

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao trong năm 2022.

Đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Trước mắt, Tết Nguyên đán sắp đến, cần căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đề xuất việc tổ chức các hoạt động đón Tết đảm bảo an toàn, hợp lý.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Các quận, huyện phối hợp, tập trung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời; quan tâm đến các gia đình chính sách, người khó khăn để mọi nhà, mọi người đều có Tết...

PHẠM LINH

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật