GV phải viết cam kết không sai phạm trong tuyển dụng: Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

14/06/2022 06:44
LÃ TIẾN
GDVN- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo huyện Tiên Lãng khẩn trương kiểm tra, xác minh việc giáo viên phải viết cam kết không sai phạm trong tuyển dụng.

Ngày 13/6, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thành phố đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc kiểm tra, xử lý vấn đề Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu.

Nội dung được phản ánh là: Giáo viên tại huyện Tiên Lãng phải viết cam kết không có sai phạm trong công tác tuyển dụng sau khi tự rà soát hồ sơ cá nhân.

Văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Ảnh: Lã Tiến)

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu, có biện pháp giải quyết vấn đề báo nêu theo thẩm quyền, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, khoảng đầu tháng 5/2022, cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn huyện Tiên Lãng được hướng dẫn tự rà soát hồ sơ theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị…

Qua rà soát hồ sơ cá nhân, các giáo viên phải viết cam kết tự nhận thấy tại thời điểm được tuyển dụng đến nay không có sai phạm gì trong công tác tuyển dụng.

Bản cam kết sau đó được gửi tới Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Phòng Nội vụ huyện này và nhà trường- nơi các giáo viên đang công tác.

Phòng Nội vụ huyện Tiên Lãng cho rằng, việc này xuất phát từ sau khi Bộ Nội vụ về thanh tra, kiểm tra tại thành phố Hải Phòng thấy việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ngày xưa chưa đúng quy trình nên giờ cho khắc phục lại cho đúng.

Tại huyện Tiên Lãng vào một số thời điểm, ví dụ chế độ ngày xưa “mẹ về, con vào”, phải có chính sách của thành phố thì huyện mới thực hiện việc tuyển dụng.

Chủ tịch Tiên Lãng: "Trách nhiệm của GV phải rà soát hồ sơ, đúng thì ký cam kết"
Chủ tịch Tiên Lãng: "Trách nhiệm của GV phải rà soát hồ sơ, đúng thì ký cam kết"

Nhưng bây giờ những diện như thế phải đưa vào khắc phục, bởi nó trái với các văn bản của cấp trên.

Nên mới có việc giáo viên tự rà soát để thấy việc tuyển dụng của bản thân có đúng hay không. Nếu ai chưa được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật thì Nhà nước sẽ tự khắc phục bảo đảm quyền lợi cho họ.

Ông Bùi Thành Cương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng cho rằng: “Thực chất là hết ngày 31/6/2022, nếu như hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức còn sai phạm thì những người đó bị thiệt thòi. Vì người ta sẽ xử lý thu hồi các quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm.

Việc tuyển dụng đúng hay sai không phải do cán bộ, công chức, giáo viên, nhưng trách nhiệm của họ là phải rà soát hồ sơ. Nếu rà soát thấy đúng rồi thì cam kết”.

LÃ TIẾN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật