Giải quyết các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong 1 ngày

28/07/2021 06:09
Tùng Dương
0
GDVN- Với nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và người sử dụng lao động.

Ngày 26/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện, đồng thời gửi văn bản tới các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các chính sách trong 1 ngày. Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật