Chủ tịch Tiên Lãng: "Trách nhiệm của GV phải rà soát hồ sơ, đúng thì ký cam kết"

07/06/2022 08:53
LÃ TIẾN
GDVN- Việc tuyển dụng đúng hay sai không phải do giáo viên, nhưng trách nhiệm của cán bộ, giáo viên là phải rà soát hồ sơ. Nếu rà soát thấy đúng rồi thì cam kết.

Liên quan đến việc nhiều giáo viên tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phải viết bản cam kết không có sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có trao đổi với ông Bùi Thành Cương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

Ông Bùi Thành Cương- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng (Hải Phòng)

(Ảnh: haiphong.gov.vn)

Ông Cương cho biết, ngành Tổ chức, Nội vụ từ trên Trung ương đang chỉ đạo các địa phương rà soát hồ sơ theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị…

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng tiến hành rà soát hồ sơ của cán bộ, viên chức trên toàn huyện.

Qua rà soát, một số trường hợp rơi vào tình trạng là hồ sơ có sai sót của hệ thống tổ chức thì chúng tôi đang cho sửa.

Còn những cán bộ, công chức, viên chức đúng rồi thì yêu cầu họ phải tự rà soát hồ sơ của mình. Đây là vấn đề nội bộ.

Giáo viên Hải Phòng tự rà soát hồ sơ, ký cam kết không sai phạm trong tuyển dụng
Giáo viên Hải Phòng tự rà soát hồ sơ, ký cam kết không sai phạm trong tuyển dụng

Chủ tịch huyện Tiên Lãng cho rằng: “Thực chất là hết ngày 31/6/2022, nếu như hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức còn sai phạm thì những người đó bị thiệt thòi. Vì người ta sẽ xử lý thu hồi các quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm.

Việc tuyển dụng đúng hay sai không phải do cán bộ, công chức, giáo viên, nhưng trách nhiệm của họ là phải rà soát hồ sơ. Nếu rà soát thấy đúng rồi thì cam kết”.

Theo ông Bùi Thành Cương, giáo viên cũng là một chủ thể rà soát hồ sơ. Họ cùng với hiệu trưởng mở hồ sơ của mình để rà soát. Trách nhiệm rà soát là trách nhiệm chung của các cán bộ, viên chức.

Phóng viên có đề cập đến phản ánh của nhiều giáo viên khi phải viết cam kết không sai phạm trong tuyển dụng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng cho rằng: “Giáo viên mà phản ánh thì chúng tôi bảo các hiệu trưởng phải hiểu rõ để giải thích cho họ về việc đây là trách nhiệm của cán bộ, viên chức.

Khi giáo viên rà soát hồ sơ của mình đúng rồi, cùng với tổ chức thấy ổn rồi thì ký vào bản cam kết. Còn chưa ổn thì chúng tôi sẽ chỉnh sửa, khắc phục.

Nếu cán bộ, giáo viên vẫn chưa hiểu thì chúng tôi sẽ giải thích lại cho hiểu!”.

Giáo viên huyện Tiên Lãng phải viết cam kết không sai phạm trong tuyển dụng (Ảnh: Lã Tiến)

Nêu quan điểm về việc này, lãnh đạo Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, trong chỉ đạo của Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng thì không có việc chỉ đạo các nơi phải viết cam kết.

Tuy nhiên, mỗi địa phương đều có một cách làm để đảm bảo tránh việc có sai sót trong việc rà soát hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại huyện Tiên Lãng, nếu có việc huyện yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức viết cam kết thì đấy là cách làm cụ thể của địa phương đó, đảm bảo rằng các cá nhân đã thực hiện việc rà soát.

LÃ TIẾN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật