Chi tiết về chính sách bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022

19/09/2021 06:53
Tùng Dương
0
GDVN- Trong năm 2020, cả nước có trên 6,8 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, và được quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 2.296,11 tỷ đồng.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách an sinh xã hội nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, không vì mục đích lợi nhuận và được thực hiện theo nguyên tắc: bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Theo đó, việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không chỉ đảm bảo cho các em học sinh, sinh viên được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao, từ đó các em có cơ hội được khám chữa bệnh, được khỏe mạnh và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Để các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2021-2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin thông tin cụ thể như sau:

Những thông tin cần biết về chính sách Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022. Infographic: Tùng Dương

Tùng Dương

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật