Bộ trưởng Bộ Giáo dục làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

20/09/2018 07:11
Nhật Minh
0
(GDVN) - Theo đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Tại Quyết định 1204/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Nhật Minh

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật