Bảo hiểm Y tế góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

16/07/2021 06:28
Tùng Dương
0
GDVN- Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện hiệu quả chính sách Bảo hiểm Y tế toàn dân sẽ góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ Bảo hiểm Y tế thực hiện chi trả số tiền hơn 100 nghìn tỷ đồng cho khoảng từ 160-185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

Điều này khẳng định, cùng với ngân sách nhà nước, quỹ Bảo hiểm Y tế là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm Y tế từ 01/01/2021 đến 02/7/2021, cả nước có 75,58 triệu lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế với số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán là trên 48.774 tỷ đồng.

Trong đó có: Hơn 68,6 triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú với số tiền đề nghị thanh toán là trên 18.740 tỷ đồng; gần 7 triệu lượt khám chữa bệnh nội trú với số tiền đề nghị thanh toán là trên 30.033 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có 213 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán từ 0,5-1 tỷ đồng; 25 bệnh nhân có chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trên 1 tỷ đồng,

Infographic: Tùng Dương.
Tùng Dương

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật