Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

09/04/2021 17:06
Thu Giang
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính xuống còn 25 thủ tục hành chính, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa được ban hành, bộ thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục được cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính xuống còn 25 thủ tục hành chính, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.

Giảm văn bản hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Quyết định số 222/QĐ-BHXH thay thế cho các Quyết định số: 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, việc ban hành Quyết định 222/QĐ-BHXH có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ đây được quy định tại 01 văn bản thay vì quy định tại 03 văn bản như trước đây, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Để thực hiện tra cứu các thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/; Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/; Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; Bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương.

Rà soát và tiếp tục cắt giảm thêm 02 thủ tục hành chính của Ngành

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH đã có thêm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm: 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do đã được quy định chi tiết tại các thủ tục hành chính liên quan, đó là thủ tục “Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người có từ 02 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau, người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia Bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng”; 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế do không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đó là “Khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế”.

Như vậy, hiện mỗi lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế chỉ còn 03 thủ tục hành chính, thay vì 04 thủ tục như trước.

Đồng thời, trong 25 thủ tục hành chính có: 24 thủ tục hành chính được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam … nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Với mục tiêu vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Quyết định số 222/QĐ-BHXH được ban hành dựa trên cơ sở các quy trình nghiệp vụ đã được điều chỉnh, đơn giản hóa theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc ban hành Quyết định không chỉ góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà còn đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ nhất, giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật thông tin đề nghị giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội: giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để xử lý những công việc liên quan đến báo cáo các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động.

Một số điểm mới nổi bật như:

+ Với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản khám nghiệm hiện trường, Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại, Sổ Bảo hiểm xã hội.

+ Với hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động: Đơn giản mẫu văn bản đề nghị của đơn vị theo hướng bỏ yêu cầu kê khai theo cách thức người khai phải viết rõ nội dung và thay bằng hình thức lựa chọn đánh dấu vào các ô có chứa nội dung phù hợp.

+ Đối với mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở (chỉ yêu cầu duy nhất 01 chữ ký xác nhận của đơn vị).

+ Bỏ việc phải gửi bản giấy cho cơ quan Bảo hiểm xã hội qua dịch vụ bưu chính khi thực hiện qua giao dịch điện tử với các hồ sơ như: Tờ khai của thân nhân khi thực hiện “Giải quyết chế độ tử tuất”; Giấy ủy quyền khi thực hiện “Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu”.

Các sửa đổi này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian để xử lý những công việc liên quan đến báo cáo các trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong tháng gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 13 tiêu thức của mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 6 tiêu thức trong tổng số 19 tiêu thức của mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của người lao động.

Sự thay đổi này giúp doanh nghiệp giảm được thời gian kê khai lại các tiêu thức khác trong mẫu Tờ khai khi có thay đổi thông tin so với việc áp dụng quy định trước đó.

Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử trong hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai nộp Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các dịch vụ công mức độ 4
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các dịch vụ công mức độ 4

Thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện kê khai nộp Bảo hiểm xã hội qua hình thức giao dịch điện tử, theo đó đã rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, người dân.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục hướng dẫn về cách thức thực hiện trong đó có hình thức giao dịch điện tử trong Quyết định số 222/QĐ-BHXH trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có, đồng thời tiếp tục được nâng cấp về phần mềm giao dịch điện tử, đặc biệt là nâng cấp về Phần mềm kê khai nộp Bảo hiểm xã hội của ngành Bảo hiểm xã hội lên phiên bản web để hỗ trợ miễn phí đối với các doanh nghiệp khi đăng ký thực hiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet là có thể thực hiện kê khai “Nộp Bảo hiểm xã hội” trực tuyến.

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm lựa chọn thực hiện kê khai nộp Bảo hiểm xã hội, giảm tập trung vào thực hiện kê khai qua hỗ trợ của các nhà IVAN, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

Có thể nói, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, bộ thủ tục hành chính của Ngành đang ngày càng được đơn giản hóa.

Nếu như năm 2015, bộ thủ tục hành chính của Ngành là 114 thủ tục thì đến nay đã cắt giảm xuống còn 25 thủ tục.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính này của Ngành đã góp phần giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nền hành chính phục vụ, theo đó, thời gian qua, toàn ngành đã không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều kết quả tích cực, được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thu Giang

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TIẾNG DÂN

Góc nhìn

TỪ HỘI TRƯỜNG DIÊN HỒNG

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

chủ đề nổi bật