Thông báo thi thăng hạng CDNN giáo viên ở TP HCM mới nhất, thầy cô cần biết

10/12/2022 06:44
Minh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023.

Ngày 9/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra Công văn số 4931/SGDĐT-TCCB gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc về việc báo cáo số lượng, cơ cấu và đề xuất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 và đăng ký dự thi chuyên viên cao cấp.

Ảnh minh họa, nguồn: baochinhphu.vnẢnh minh họa, nguồn: baochinhphu.vn

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được hai (02) văn bản ngày 22/11/2022 của Sở Nội vụ: văn bản số 5553/SNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi chuyên viên cao cấp năm 2023 và văn bản số 5558/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, cơ cấu và đề xuất chỉ tiêu nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, báo cáo số lượng cơ cấu, đề xuất chỉ tiêu dự thi (theo Mẫu số 02 đính kèm) và lập danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc xét nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 (theo Phụ lục 03 và Phụ lục 04 đính kèm).

Thứ hai, gửi văn bản giấy kèm tập tin về Sở Giáo dục và Đào tạo hạn chót ngày 15/12/2022.

Thứ ba, một số nội dung lưu ý về điều kiện, tiêu chuẩn:

- Căn cứ, nguyên tắc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (cụ thể: đề án vị trí việc làm của đơn vị).

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;


Thi thăng hạng: Xôn xao tài liệu tiếng Anh giá 5 triệu, Sở Nội vụ TP.HCM nói gì?

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng; trong đó, trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định sau:

* Viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ đối với các trường hợp:

+ Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác;

+ Viên chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi;

+ Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học hoặc có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

* Viên chức được miễn thi môn tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng;

Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng.

- Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký thi thăng hạng:

a) Giáo viên: đáp ứng yêu cầu theo cấp học quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Thư viện: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Công nghệ thông tin: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TTBTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Kế toán: đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành kế toán quy định Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

đ) Văn thư, thủ quỹ, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên: đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Minh Anh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật