Kiểm soát kê đơn và ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc

11/12/2018 06:09
Hồ Thu
0
(GDVN) - Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo lộ trình.

Ngày 10/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có Công văn số 22472/QLD-Ttra gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc.

Cục Quản lý Dược cho biết, ngày 7/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4041/QĐBYT phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Ngày 3/10/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngàv 07/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 23/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc.

Theo đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm “tổ chức triển khai kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên toàn quốc từ tháng 9 năm 2018; trong năm 2018, hoàn thành đổi với các cơ sở bản buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nhà thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã; phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành đối với các quầy thuốc”.

Nhiều người dân vẫn giữ thói quen tự mua thuốc về nhà điều trị. Ảnh minh hoạ/Báo Ninh Bình

Vì vậy, để đảm bảo triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo đúng kế hoạch; chuẩn bị báo cáo sơ kết việc triển khai Đề án và Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương:

1. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn theo đúng lộ trình tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm đảm bảo kết nối với cổng cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

3. Cơ sở cung ứng thuốc phải gửi dữ liệu lên cổng dữ liệu Dược Quốc gia ngay sau khi kết thúc hoạt động xuất/nhập thuốc tại cơ sở.

4. Báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 1 “Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” và việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc theo Phụ lục kèm theo công văn này.

5. Báo cáo gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/12/2018 để tổng họp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ.

Hồ Thu

Thông tin cần biết

AN TOÀN THỰC PHẨM

Hoạt động của Bộ Y tế

TƯ VẤN SỨC KHỎE

Sữa học đường

BẢO HIỂM XÃ HỘI

chủ đề nổi bật