Sở GD Vũng Tàu chuyển đổi công tác vị trí kế toán các đơn vị trực thuộc

27/05/2023 06:36
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Việc chuyển đổi nói trên được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây có văn bản số 1406/KH-SGDĐT về Kế hoạch thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở này trong năm học 2023 - 2024.

Theo đó, việc chuyển đổi nói trên được thực hiện theo nguyên tắc, chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo nguyên tắc hoán vị cùng chuyên môn, nghiệp vụ; không làm thay đổi chỉ tiêu số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập viên chức.

Sở GD Vũng Tàu chuyển đổi công tác vị trí kế toán các đơn vị trực thuộc ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bên cạnh đó, kế hoạch này cũng nêu rõ, việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thông báo ít nhất 30 ngày trước khi ra quyết định quyết định để viên chức chuẩn bị bàn giao công việc.

Trong đó, chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp sau:

Viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật, thi hành kỷ luật.

Viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra.

Viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

Viên chức đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Qua đó, kế hoạch này nêu rõ đối tượng là các nhân viên kế toán đang công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và có thời gian công tác tại vị trí kế toán của đơn vị từ đủ 3 năm trở lên.

Cụ thể, việc chuyển đổi nói trên được kế hoạch này nêu rõ theo quy trình như sau:

Bước 1: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập rà soát, lập danh sách nhân viên kế toán thuộc đối tượng phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch, kèm theo hồ sơ có liên quan về Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 20/5/2023.


Muốn luân chuyển, GV "tự bơi" 5 lần 7 lượt đơn từ nhưng cũng chưa chắc đã được

Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và tổng hợp danh sách viên chức kế toán thuộc đối tượng phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/5/2023.

Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành thẩm định hồ sơ, chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tiến hành thẩm định hồ sơ và xây dựng phương án đề xuất chuyển đổi vị trí công tác cụ thể đối với nhân sự đủ điều kiện chuyển đổi để báo cáo Giám đốc Sở.

Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng xét chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán năm học 2023 - 2024.

Hội đồng tổ chức họp, xét phương án chuyển đổi vị trí công tác nhân sự cụ thể do Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì đề xuất trên cơ sở kết quả cuộc họp liên phòng; Báo cáo kết quả xét chuyển đổi vị trí nhân viên kế toán, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Bước 4: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi do Hội đồng trình.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

Bước 5: Gặp mặt và thông báo chủ trương chuyển đổi vị trí công tác: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức gặp mặt viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trong phương án chuyển đổi được phê duyệt để thông báo về chủ trương chuyển đổi vị trí công tác; lắng nghe viên chức trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến; giải đáp thắc mắc và báo cáo kết quả, đề xuất Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định điều động theo quy định.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Bước 6: Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Phòng Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định điều động đối với viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ.

Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngảy 25/7/2023.

Bước 7: Phát hành Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều động viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ.

Bước 8: Thủ trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm:

Triển khai và trao quyết định điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo đến viên chức của đơn vị thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác.

Tổ chức cho các viên chức kế toán bàn giao hồ sơ công việc có liên quan theo quy định; Thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định.

Tiếp nhận và bố trí phân công công tác đối với viên chức được điều động đến. Thời gian thực hiện, hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Bước 9: Kể từ ngày 1/8/2023, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác đến nhận nhiệm vụ, ký hợp đồng làm việc và bắt đầu làm việc tại đơn vị mới theo quyết định điều động của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật