Sở GD Lào Cai đề nghị Apax English báo cáo việc “đóng cửa trong âm thầm”

18/05/2023 06:23
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD Lào Cai đề nghị Apax English báo cáo, giải thích việc “đã đóng cửa, thu dọn đồ đạc trong âm thầm, bỏ mặc học sinh và PH không thông tin gì”.

Ngày 15/5, ông Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã ký văn bản số 830/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX về việc đề nghị Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai báo cáo công tác tổ chức hoạt động.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã nhận được văn bản số 0512/2022/APAX ngày 05/12/2022 của Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Công ty) báo cáo việc Công ty tái cấu trúc và đã tổ chức họp với phụ huynh để thống nhất các nội dung liên quan đến việc học tập của học sinh, đồng thời khẳng định đã mở cửa quay lại hoạt động kể từ ngày 01/12/2022.

Ngày 17/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận được văn bản số 1403/2023/APAX của Công ty, theo đó Công ty báo cáo lộ trình hoạt động trở lại của APAX, họp phụ huynh trong tháng 3, tháng 4 năm 2023 và Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai (Trung tâm) sẽ mở cửa trở lại hoạt động vào tháng 4 năm 2023.

Ngày 09/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh với một số nội dung như sau:

Ngày 27/11/2022, Công ty đã tổ chức họp với phụ huynh học sinh tại Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai do Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Ngọc Thủy chủ trì.

Tại cuộc họp, Công ty đã thống nhất với phụ huynh hai phương án: (1) Trường hợp học sinh không học tiếp, Công ty có trách nhiệm trả lại tiền cho phụ huynh; (2) Công ty sẽ tiếp tục dạy đối với trường hợp học sinh tiếp tục có nhu cầu học.

Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa trả tiền cho những phụ huynh không còn nhu cầu cho con học tiếp (phương án 1); chỉ tổ chức dạy dưới 10 buổi cho các học sinh thuộc phương án 2 (kể từ tháng 2/2023, Trung tâm không tổ chức dạy, mặc dù đã thu tiền của phụ huynh) và hiện tại “Trung tâm đã đóng cửa, thu dọn đồ đạc trong âm thầm, bỏ mặc học sinh và phụ huynh không thông tin gì cho phụ huynh và học sinh”.

Hình ảnh tại Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai vào tháng 12/2022. Ảnh: Fanpage Apax English - Apax Leaders. ảnh 1

Hình ảnh tại Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai vào tháng 12/2022. Ảnh: Fanpage

Apax English - Apax Leaders.

Ngoài ra, phụ huynh đề nghị Công ty tổ chức 01 cuộc họp với phụ huynh tại Lào Cai để làm rõ những nội dung trên.

Ngày 11/5/2023, Đoàn kiểm tra các Trung tâm Ngoại ngữ tư thục trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 (tại Quyết định số 91/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/2/2023) đã tới địa chỉ tầng 2, Trung tâm thương mại Trung Lan, số 188, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - nơi Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai tổ chức hoạt động để kiểm tra.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai không có cán bộ, giáo viên làm việc, không còn các trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khác.

Ngoài ra, ngày 08/11/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được đơn đề nghị của bà Cao Thị Quế (đơn đã gửi Công ty cổ phần Anh ngữ Apax) về việc đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Apax English Lào Cai; ngày 11/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận được đơn của bà Cao Thị Quế về việc chưa nhận được quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Apax English Lào Cai của Công ty.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai yêu cầu Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai và Công ty cổ phần Anh ngữ Apax báo cáo, làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất, kết quả thực hiện kết luận của ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp với phụ huynh tỉnh Lào Cai ngày 27/11/2022. Giải thích và làm rõ nội dung phản ánh, thắc mắc của phụ huynh (nêu trên). Đồng thời, đề nghị Công ty: Chịu trách nhiệm giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; tổ chức họp với phụ huynh để làm rõ những nội dung phản ánh và thông báo đến phụ huynh, các cơ quan có thẩm quyền về kết quả cuộc họp này.

Việc Trung tâm không tổ chức hoạt động tại địa điểm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép (Tầng 2, tòa nhà Trung Lan, số nhà 188, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) nhưng không báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Việc Trung tâm vẫn hoạt động trong khi Giám đốc trung tâm đã không làm việc và có thông báo với Công ty về việc xin thôi không giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai từ ngày 21/12/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai báo cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax những nội dung trên và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai trước ngày 22/5/2023.

Ngân Chi

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật