Quảng Trị yêu cầu cung cấp điện 24/24 trong thời gian thi tốt nghiệp 2023

10/06/2023 06:36
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu công ty Điện lực Quảng Trị cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ cho kỳ thi THPT 2023

Thông tin tử văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh này đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản phát đi, để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gọi tắt là kỳ thi) tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo Kỳ thi giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo Kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Chủ động chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ Kỳ thi.

Những nội dung quan trọng thí sinh cần lưu ý. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị ảnh 1

Những nội dung quan trọng thí sinh cần lưu ý. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá, phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, nhất là đối với học sinh: có học lực yếu, con em gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số... Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa... trong thời gian thi.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, phương án tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, nhân dân biết, thực hiện và giám sát; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị phải chú trọng công tác lựa chọn, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu sao in đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, thanh tra thi, coi đây là khâu quyết định sự thành công, ngăn ngừa gian lận, tiêu cực, sai phạm.


Phó Chủ tịch UBND Đắk Nông chia sẻ công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp 2023

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi. Tổ chức hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung phục vụ cho Kỳ thi.

Trong đó, các huyện thị phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cung cấp điện nước, xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra, đặc biệt đối với các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có thời tiết xấu.

Các địa điểm tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị ảnh 3

Các địa điểm tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tổ chức Kỳ thi. Có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt cho cán bộ Hội đồng thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở này chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác có thể phát sinh trước trong và sau kỳ thi

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu công ty Điện lực Quảng Trị chỉ đạo và điều hành các trạm điện cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của Kỳ thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm: In sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi, nơi làm việc của các Ban trong Hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch.

Các cơ quan đoàn thể khác có nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trần Phương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật