Học sinh chuyên Lam Sơn nhận mức hỗ trợ lên tới 150% mức lương cơ sở/tháng

19/01/2022 06:56
Nhật Tân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn được hưởng nhiều quyền lợi từ Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 186/2021/NQ-HĐND về việc ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt, chi phí học tập hàng tháng cao nhất là 150% mức lương cơ sở/tháng. Cụ thể:

Đối với học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; con của người thuộc diện chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; học sinh có hộ khẩu thường trú tại 11 huyện miền núi và các xã miền núi; xã bãi ngang ven biển được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ.

Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện, đồng bằng ven biển, thị xã, thành phố Sầm Sơn (trừ các học sinh thuộc đối tượng được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng) được hưởng mức hỗ trợ 100% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ.

Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hóa (trừ các học sinh thuộc đối tượng được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng) được hưởng 50% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/năm học.


Thầy trò trường chuyên Vĩnh Phúc sẽ nhận thêm nhiều hỗ trợ, ưu đãi từ 1/1/2022

Đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tên trong các đội tuyển dự thi: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc tế sẽ được hưởng mức hỗ trợ bao gồm:

Kinh phí mua tài liệu, học cụ, trang phục và một số khoản chi phí khác được hỗ trợ 01 lần vào đầu kỳ tập huấn đội tuyển, cụ thể:

Đối với học sinh trong các đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia: mức hỗ trợ bằng 02 lần mức lương cơ sở.

Đối với học sinh dự thi kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực mức hỗ trợ bằng 04 lần mức lương cơ sở.

Đối với học sinh trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; thi khoa học, kỹ thuật quốc tế: mức hỗ trợ bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trong đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olymic quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, mức hỗ trợ là 200.000 đồng/ngày/học sinh trong thời gian tập huấn.

Hỗ trợ tiền ở cho học sinh trong đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, mức hỗ trợ là 400.000 đồng/ngày/học sinh trong thời gian tập huấn ngoài tỉnh.

Theo đó thời gian hỗ trợ tiền ăn, theo kế hoạch hàng năm, nhưng không quá 90 ngày đối với đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và 50 ngày đối với kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế.

Tiền ở, theo kế hoạch được duyệt hàng năm, nhưng không quá 30 ngày đối với đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và 50 ngày đối với kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

Thêm vào đó, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích tài năng nếu là học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên theo quy định đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó, không quá 35% số học sinh chuyên của trường.

Mức học bổng 01 tháng bằng 03 lần học phí hiện hành của học sinh trung học phổ thông thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Thời gian hỗ trợ: 09 tháng/năm học.

Ngoài ra, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa còn đưa ra chính sách khuyến khích đối với giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có học sinh được lựa chọn vào đội tuyển của tỉnh để dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia.

Học sinh chuyên Lam Sơn nhận mức hỗ trợ lên tới 150% mức lương cơ sở/tháng ảnh 2

Nghị quyết số: 186/2021/NQ-HĐND về việc ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh chụp màn hình.

Nhật Tân

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật