Hải Phòng đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành động lực phát triển

12/05/2023 16:38
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực tinh thần, khơi dậy khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục được nâng lên rõ rệt.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, các cấp uỷ đã thể hiện sự đồng bộ, kịp thời, tạo được những điểm nhấn nổi bật mang lại hiệu quả cao.

Hải Phòng đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành động lực phát triển ảnh 1
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cho rằng, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: ĐT)

Theo bà Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, thực hiện Kết luận số 01, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 07 về “Một số giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhằm khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh nội sinh, nguồn động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Hải Phòng cũng đã tạo được dấu ấn riêng với việc xây dựng, triển khai Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” và cụ thể hóa thành các Chuyên đề cho từng năm.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng, góp phần quan trọng duy trì sức bền và chiều sâu.

Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã xác định được trách nhiệm, thực hiện xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện làm theo Bác.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nói riêng được đề cao.

Hải Phòng đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành động lực phát triển ảnh 2

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. (Ảnh: ĐT)

Kết quả nổi bật từ việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị là sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp.

Đó là sự sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trì trệ ách tắc đã tồn tại nhiều năm - nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, cải cách thủ tục hành chính.

Các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chung tay phòng, chống dịch Covid-19...

Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao.

Hải Phòng xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nhân, người theo đạo, chức sắc, chức việc tôn giáo có trách nhiệm cao vì cộng đồng, đề cao ý thức công dân, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển chung.

Kết quả việc học tập và làm theo lời dạy của Bác đã có tác động tích cực đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố; là động lực tinh thần có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của Hải Phòng trong hai năm vừa qua.

Hải Phòng đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành động lực phát triển ảnh 3Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. (Ảnh: ĐT)

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, các các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; đồng thời coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với đặc thù nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị; tiếp tục bổ khuyết chương trình hành động, hoàn thiện hệ thống tiêu chí đạo đức bảo đảm sát thực tiễn.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng và có hệ thống với những hình thức phong phú, đa dạng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo làm nhân tố cổ vũ, động viên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên sâu sát cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho Nhân dân ngày càng tin tưởng vào hiệu quả thực chất của việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị”, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Tiến Châu, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm, kết hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở đơn vị.

Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai; xây dựng, phát hiện, làm tốt công tác tuyên truyền biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, các nhân tiêu biểu; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện...

LÃ TIẾN

HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

chủ đề nổi bật