Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Lịch sử là môn bắt buộc

23/05/2022 06:49
Linh Hương (tổng hợp)
GDVN- Theo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, môn Lịch sử có vị trí đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình GDPT, học sinh cần được trang bị khối kiến thức này.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên toàn thể. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Ba tới, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một số nội dung Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tham mưu, đề xuất.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục diễn ra ngày 22/5 (ảnh:quochoi.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục cần nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đội ngũ chuyên gia lịch sử một cách thấu đáo, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và có đề xuất trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về giáo dục, đào tạo.

Tại phiên họp, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội không đồng tình đối với việc đưa môn Lịch sử cấp trung học phổ thông thành môn lựa chọn vì nhiều lý do.

Thứ nhất, Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Thứ hai, xét về tâm sinh lý lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông (từ 15 - 17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, khả năng tiếp nhận tốt hơn về lịch sử đất nước và lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, về xã hội, về các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người.

Xét về khoa học giáo dục, việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết nhằm phát triển con người toàn diện, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của con người Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu học sinh không lựa chọn môn Lịch sử ở cấp trung học phổ thông (số lượng có thể lên tới 50% học sinh), các em sẽ không được tiếp cận với những kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) phát biểu tại Phiên họp (ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Thứ ba, ở nhiều nước trên thế giới, môn Lịch sử trong Chương trình trung học phổ thông luôn là môn học bắt buộc (Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc…).

Từ các lý lẽ trên, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, môn Lịch sử có vị trí đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, học sinh cần được trang bị khối lượng kiến thức này.

Vì vậy, cần tiếp thu ý kiến đông đảo của cử tri, các tầng lớp Nhân dân theo hướng quy định Lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với khối lượng kiến thức phù hợp; thiết kế bao gồm khối lượng kiến thức lịch sử (phần bắt buộc) và khối lượng kiến thức định hướng nghề nghiệp (phần lựa chọn).

Nếu Lịch sử là môn lựa chọn, có thể học sinh không chọn và không phải học

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chương trình môn học Lịch sử được dạy tích hợp, là nội dung bắt buộc trong toàn bộ giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp tiểu học và trung học cơ sở), học sinh được học lịch sử dân tộc Việt Nam một cách đầy đủ, cơ bản và toàn diện, bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức phổ thông nền tảng; và là môn lựa chọn trong giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (trung học phổ thông), môn Lịch sử được thiết kế theo hướng chuyên sâu, học sinh có thể lựa chọn nhằm thực hiện phân hóa, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở.

Nhiều kiến nghị xem xét Lịch sử là môn học bắt buộc thay vì lựa chọn
Nhiều kiến nghị xem xét Lịch sử là môn học bắt buộc thay vì lựa chọn

Theo đó, ở cấp trung học phổ thông (từ lớp 10 - 12), ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được chọn 5 môn học từ 3 nhóm môn (Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lí, Hóa học, Sinh học; Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật: âm nhạc, mỹ thuật), trong đó mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học và các chuyên đề học tập lựa chọn.

Khi môn Lịch sử cấp trung học phổ thông là môn học lựa chọn sẽ có 3 khả năng xảy ra. Nếu học sinh lựa chọn môn Lịch sử là một trong 5 môn học lựa chọn, học sinh sẽ học tổng thời lượng 210 tiết/3 năm học (tăng 70 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Nếu học sinh lựa chọn môn Lịch sử là một trong 5 môn học lựa chọn, đồng thời lựa chọn chuyên đề học tập là môn Lịch sử, học sinh sẽ học tổng thời lượng 315 tiết/3 năm học (tăng 175 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Nếu học sinh không lựa chọn môn Lịch sử thì không học thêm tiết nào. Kiến thức phổ thông dừng lại ở kiến thức chương trình tiểu học, trung học cơ sở và tích hợp ở một số môn học khác. So với Chương trình giáo dục phổ thông 2006, thời lượng học ít hơn 140 tiết.

Qua lắng nghe ý kiến từ phiên họp, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định môn học Lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Linh Hương (tổng hợp)

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật