Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh

12/07/2019 06:47
Đỗ Thơm
1
(GDVN) - Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009.

Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị.

Ảnh minh họa: Đỗ Thơm

Cùng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; ông Nguyễn Bích Lâm – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê; bà Astrid Bant – Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đáng chú ý, báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy những kết quả tốt về giáo dục.

Trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh trong thập kỷ qua.

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số, toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học.

Tỷ lệ này của nữ cao hơn so với nam, tương ứng là 92,5% và 90,8%.

Trong vòng 20 năm qua, tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học (chưa bao giờ đi học hoặc đã thôi học) giảm đáng kể, từ 20,9% năm 1999 xuống còn 16,0% năm 2009 và còn 8,3% năm 2019).

Tỷ lệ đi học chung của bậc Tiểu học là 101,0%, bậc Trung học cơ sở là 92,8%, bậc Trung học phổ thông là 72,3%.

Ở cấp Tiểu học, không có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn về tỷ lệ đi học chung (100,9% so với 101,0%).

Cấp học càng cao thì khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ đi học chung của khu vực thành thị cao hơn tỷ lệ đi học chung của khu vực nông thôn là 3,4 điểm phần trăm; mức chênh lạch này ở cấp Trung học phổ thông là 13,0 điểm phần trăm.

Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009.

Tỷ lệ nam giới biết đọc, biết viết đạt 97,0%, cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở nữ giới.

Trong 20 năm qua, tỷ lệ biết đọc, biết viết của nữ tăng 7,7 điểm phần trăm; khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ biết đọc, biết viết giữa nam và nữ được thu hẹp đáng kể.

Năm 1999, tỷ lệ biết đọc, biết viết của nam là 93,9%, cao hơn tỷ lệ này của nữ là 7,0 điểm phần trăm.

Đến năm 2019, tỷ lệ biết đọc, biết viết nam đạt 97,0% cao hơn tỷ lệ của nữ 2,4 điểm phần trăm.

Đỗ Thơm

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật