Tuyên Quang: Kết nối ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên với doanh nghiệp

25/05/2022 06:28
Mạnh Đoàn
GDVN- Tuyên Quang phấn đấu 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên học sinh được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm...

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 để thực hiện sự chỉ đạo trên.

Tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 21/3/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch số 46 để thực hiện Chương trình trên. Đến ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cũng có văn bản kế hoạch số 42 để thực hiện Chương trình trong đơn vị.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Mô hình trồng 800 gốc hoa lan của thanh niên Trần Trung Dũng tại thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). (Ảnh: Nhân dân).

Cụ thể, hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên học sinh được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên học sinh và ít nhất 80% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường.

"Giới thiệu trên 1.600 đoàn viên học sinh ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2025 ít nhất 120 và đến năm 2030 ít nhất 260 đoàn viên học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Hằng năm, 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên học sinh được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp", trích văn bản.

Phấn đấu 100% thanh niên học sinh hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên học sinh được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên học sinh chủ trì; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30%, 30% các chỉ tiêu tương ứng

Nhiệm vụ và giải pháp

Tổ chức học tập, trải nghiệm, giao lưu cho thanh niên học sinh để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, tình cảm yêu quê hương, đất nước; tạo cơ hội để các thế hệ thanh niên biết hướng về với cội nguồn, tri ân, và cống hiến cho Tổ quốc.

Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình, sách giáo khoa hiện hành; triển khai hiệu quả các nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong các môn học (Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử,...), các hoạt động giáo dục trong đó tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, giá trị sống trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thông tin thêm về việc thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, đại diện Sở Giáo dục cho hay, việc triển khai Quyết định 1895 của Chính phủ đều đã được tỉnh và Sở Giáo dục có văn bản chỉ đạo cụ thể.

Trong đó, đối với kế hoạch phấn đấu cần có số liệu cụ thể về kết nạp đảng viên, cán bộ của Sở phải lên Tỉnh ủy để lấy số liệu thống kê từ 2014 đến nay để cho sát với thực tiễn.

"Việc triển khai chương trình này có nhiều thuận lợi, do các em học sinh nơi đây đều rất ngoan. Chúng tôi triển khai chương trình đến các Phòng Giáo dục để hướng dẫn tất cả các đơn vị trường học", vị này cho hay.

Mạnh Đoàn

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật