Trường THPT Vĩnh Lộc phải nộp lại số tiền gần 400 triệu đồng do chi sai quy định

17/05/2022 06:38
Việt Dũng
GDVN- Kết luận thanh tra chỉ rõ, trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) phải bị nộp lại số tiền gần 400 triệu đồng chi sai quy định.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết luận thanh tra số 1291/KL-SGDĐT, về kết luận thanh tra đột xuất tại trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong phần công tác quản lý tài chính, tài sản ở trường, vào năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021, nhà trường có thực hiện vận động tài trợ, nhưng kế hoạch vận động tài trợ chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt như sau:

Trong năm học 2018-2019, 2019-2020 và năm học 2020-2021, tổng số tiền tồn kỳ trước+thu trong kỳ là hơn 672 triệu đồng, tổng số tiền chi của cả 3 năm học là hơn 332 triệu đồng, và số tiền còn tồn tính đến năm học 2020-2021 là hơn 127 triệu đồng.

Nhà trường đã sử dụng tài trợ chi cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nghỉ trưa, vệ sinh là không đúng quy định tại khoản 2, điều 3 của Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011, tính đến năm học 2020-2021, số tiền còn tồn là hơn 289 triệu đồng.

Trường chưa có dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ được thống nhất giữa Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trường chưa có Kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ được thống nhất giữa Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường với Hiệu trưởng trước khi sử dụng.

Hiệu trưởng trường Vĩnh Lộc nhờ giám thị lên lớp dạy hộ
Hiệu trưởng trường Vĩnh Lộc nhờ giám thị lên lớp dạy hộ

Việc sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021 cho các nội dung chi khi chưa có dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ được thống nhất giữa Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp, Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và Hiệu trưởng trường trước khi sử dụng là chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trường sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho một số nội dung không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh như: Việc bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư, mua sổ Đoàn viên, bồi dưỡng các bài lý luận chính trị cho Đoàn viên, thanh toán kỷ niệm chương và các khoản chi hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục…là chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đoàn thanh tra đề nghị thực hiện việc thu hồi số tiền tài trợ chi cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nghỉ trưa, vệ sinh chưa đúng với quy định tại khoản 2, điều 3 của Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, số tiền thu hồi là 138.345.455 đồng.

Thực hiện việc thu hồi và hoàn trả số tiền chi sai từ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do trường được ủy quyền đã thực hiện chi sai từ năm học 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021 với tổng số tiền là 258.493.900 đồng cho Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Đồng thời, trưởng đoàn thanh tra xem xét, kiến nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo: Phòng Tổ chức Cán bộ kiểm điểm trách nhiệm của Cô Nguyễn Thị Nha Trang – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc, quận Bình Tân vì để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm được nêu ra trong kết luận thanh tra số 1291/KL-SGDĐT.

Việt Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật