Trước ngày 28/5, học sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

15/04/2021 06:16
Linh Hương
0
GDVN- Năm học 2020-2021, thời gian các đơn vị, trường học tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh là từ ngày 10 đến ngày 17/5/2021.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh lớp 9 năm học 2020-2021, thời gian các đơn vị, trường học tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh là từ ngày 10 đến ngày 17/5/2021.

Sau đó, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã có trách nhiệm duyệt danh sách công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của các nhà trường. Trước ngày 28/5, học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời, bảo đảm đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, việc xét duyệt công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đối với các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có học sinh lớp 9 học chương trình trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc thẩm quyền của phòng giáo dục và đào tạo.

Để có đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh lớp 9 năm học 2020-2021 phải có các tiêu chuẩn:

Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên; xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được chính sách ưu tiên, khuyến khích; xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 9 nhưng chưa tốt nghiệp trung học cơ sở ở các năm học trước phải viết đơn dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (theo mẫu), nộp đơn trước ngày 20/4/2021 tại trường đã học hoặc trường ở nơi cư trú.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2021.

Linh Hương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật