Tổng liên đoàn không đòi nộp 30% chênh lệch, sao lại gửi công văn đôn đốc?

06/01/2020 06:45
Hồng Thủy
1
(GDVN) - Nếu Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện theo chỉ đạo trong Văn bản số 837/TLĐ ngày 3/5/2018, thì tiền sẽ trích nộp cho ai?

Báo Nhân Dân ngày 9/6/2019 dẫn lời Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ông Phan Văn Anh khẳng định:

“Hoàn toàn không có việc Tổng LĐLĐ VN buộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng phải trích nộp về TLĐ đến 30% chênh lệch thu chi như dư luận nêu.
Vào năm 2017, Đoàn kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn của TLĐ tiến hành kiểm tra tài chính, tài sản tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
...
Sau quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra có kiến nghị: “Tổng LĐLĐ VN hằng năm phê duyệt dự toán thu, chi của Trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng LĐLĐ VN theo quy định”. Theo quy định tại Quy định 1684 năm 2006 của Tổng LĐLĐ VN thì “Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”.

Kiến nghị này của Đoàn kiểm tra chưa được Thường trực và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phê chuẩn và triển khai. Vì lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN cho rằng ngoài quy định của Tổng LĐLĐ VN, Trường còn thực hiện theo Quyết định 158/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể khẳng định, đến giờ phút này, Tổng LĐLĐ VN chưa thu của Trường Đại học Tôn Đức Thắng một đồng nào". [1]

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Báo Nhân Dân dẫn lời ông Phan Văn Anh - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định "không có việc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam buộc Đại học Tôn Đức Thắng phải trích nộp về Tổng liên đoàn đến 30% chênh lệch thu chi".

Nhưng, trước đó khoảng 1 năm rưỡi, ngày 29/11/2017 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có Văn bản số 1933/TLĐ gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, do Trưởng ban Tài chính Phan Văn Anh thừa lệnh Đoàn chủ tịch ký.

Văn bản số 1933/TLĐ này viết:

"Tổng Liên đoàn có ý kiến theo từng nội dung Trường Đại học Tôn Đức Thắng đề nghị như sau:

...2.3. Thực hiện nghĩa vụ với Tổng Liên đoàn

* Theo Quy định số 1684/QĐ-TLĐ ngày 07/11/2006 của Tổng liên đoàn về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn:

"Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức nộp cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định".


Đề nghị giám sát văn bản dưới luật do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tuy nhiên, năm 2015 và năm 2016, đơn vị không gửi dự toán để Tổng Liên đoàn phê duyệt, vì vậy Tổng Liên đoàn chưa giao tỷ lệ trích nộp và thực tế Nhà trường chưa thực hiện nộp nghĩa vụ với Tổng Liên đoàn.

Giải trình về nội dung này, Trường viện dẫn đối tượng thực hiện Quyết định 1684/QĐ-TLĐ chỉ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp do các cấp công đoàn ra quyết định thành lập, còn Trường ĐH Tôn Đức Thắng do Chính phủ thành lập là không đúng.

Tuy nhiên, xét Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ và Văn bản số 3995/VPCP-KGVX ngày 18/6/2008 về việc xây dựng quy chế hoạt động của Trường cho phép Trường ĐH Tôn Đức Thắng được hưởng quy chế đặc thù. Đoàn Kiểm tra ghi nhận ý kiến và sẽ xin ý kiến Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về nội dung này.

* Năm 2017, Tổng Liên đoàn đã phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2016 và dự toán thu, chi năm 2017 cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tuy nhiên trong dự toán được duyệt chưa thể hiện phần nghĩa vụ của Trường phải nộp cho Tổng Liên đoàn theo Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 07/11/2006 của Tổng Liên đoàn.

Kiến nghị: Tổng Liên đoàn hàng năm phê duyệt Dự toán thu, chi của Trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng Liên đoàn theo quy định.

...Trên đây là ý kiến của Đoàn kiểm tra trả lời Công văn số 1970/2017/TLĐ-VB ngày 18/10/2017 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng về việc xin có ý kiến đối với một số nội dung của Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra."

Ảnh chụp màn hình trang cuối văn bản số 1933/TLĐ ngày 29/11/2017 mà Trưởng ban Tài chính Phan Văn Anh "thừa lệnh Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn" ký, gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Như vậy, ngay khi mở đầu Văn bản số 1933/TLĐ, ông Phan Anh Văn đã "thay mặt" Tổng Liên đoàn có ý kiến với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhưng kết thúc văn bản này, ông Phan Văn Anh lại nói "trên đây là ý kiến của Đoàn kiểm tra".

Sau đó, ngày 3/5/2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục có Văn bản số 837/TLĐ về việc đôn đốc thực hiện nộp nghĩa vụ từ thu hoạt động kinh tế về Tổng liên đoàn gửi các đơn vị bao gồm cả Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Văn bản này cũng do Trưởng ban Tài chính Phan Anh Văn thừa lệnh Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn ký.

Như vậy việc yêu cầu trường đại học trực thuộc phải trích nộp không phải chỉ ở 1 văn bản, không phải là chuyện vô ý.

Ảnh chụp màn hình văn bản số 837/TLĐ ngày 3/5/2018 do ông Phan Văn Anh ký, gửi các đơn vị bao gồm Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Nếu nội dung trên Báo Nhân Dân của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ông Phan Văn Anh (khẳng định không có việc Tổng liên đoàn buộc Đại học Tôn Đức Thắng phải trích nộp chênh lệch thu chi) là đúng; thì Văn bản số 1933/TLĐ ngày 29/11/2017 và Văn bản số 837/TLĐ ngày 3/5/2018 của Trưởng ban Tài chính Phan Văn Anh phải hiểu như thế nào?

Phó chủ tịch Phan Văn Anh khẳng định "không có việc buộc Đại học Tôn Đức Thắng phải trích nộp chênh lệch thu chi về Tổng liên đoàn”. Vậy nếu Trường thực hiện theo chỉ đạo trong Văn bản số 837/TLĐ ngày 3/5/2018, thì tiền sẽ trích nộp cho ai?.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://www.nhandan.com.vn/giaoduc/dien-dan/item/40482602-khong-co-viec-buoc-dai-hoc-ton-duc-thang-phai-trich-nop-chenh-lech-thu-chi.html

Hồng Thủy

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật