Tôi nghĩ thầy cô vẫn khó mà thoát khỏi mẫu giáo án 5512, Bộ "trói chặt" lắm

26/10/2021 06:52
Cao Nguyên
0
GDVN- Nếu các phụ lục Công văn 5512 chỉ để “tham khảo” là trái với Thông tư số 17 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH cho biết, mẫu giáo án mới ban hành kèm Công văn 5512/ BGDĐT-GDTrH chỉ mang tính tham khảo thay vì “bắt buộc” tất cả các giáo viên phải thực hiện như đã từng yêu cầu. Thế nhưng, hiện tại giáo viên bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn phải sử dụng mẫu giáo án Công văn 5512 khi bồi dưỡng module 4.

Giáo án mẫu 5512 vẫn “sống” khỏe

Ngày 23/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học cho năm học 2021-2022.

Theo đó, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 6 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 với các lớp 7 đến lớp 12.

Ảnh minh hoạ: TTXVN

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về việc giáo viên các cấp soạn giáo án theo mẫu mới như sau:

- Với lớp 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của Nhà trường theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020, các phụ lục ban hành kèm Công văn 5512 được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục và soạn giáo án.

- Với lớp 7 - 12: Thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn; giáo án của giáo viên được soạn theo chương trình cũ của các năm học trước đó.

Tuy nhiên, hiện tại giáo viên bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông bồi dưỡng module 4 vẫn phải nộp các sản phẩm theo Công văn 5512. Đó là Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cho 1 khối lớp (bao gồm 1 kế hoạch dạy học môn học và 1 kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục); Kế hoạch bài dạy (giáo án) theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Và thực tế từ năm học 2020-2021 cho đến thời điểm này, giáo viên bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn phải sử dụng giáo án này. Vậy nên, không có chuyện giáo án mẫu 5512 chỉ để “tham khảo”.

Đường đi của giáo án mẫu 5512

Ngày 1/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, nội dung bồi dưỡng module 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” yêu cầu giáo viên cần đạt:

- Trình bày được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, phù hợp với đặc thù cấp học, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, phù hợp với đặc thù cấp học, vùng, miền;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Để hiện thực hóa Kế hoạch dạy học (giáo án), ngày 18/12/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Hệ lụy người thầy phải đối phó với Công văn 5512, giả dối lên ngôi
Hệ lụy người thầy phải đối phó với Công văn 5512, giả dối lên ngôi

Đáng chú ý, nội dung 3 “Xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án)” của công văn chỉ đạo (trích):

“Căn cứ vào Kế hoạch dạy học các môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học ở các khối lớp xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học (theo khung Kế hoạch giáo dục của giáo viên tại Phụ lục III); trên cơ sở đó xây dựng các Kế hoạch bài dạy (giáo án) để tổ chức dạy học (theo khung Kế hoạch bài dạy tại Phụ lục IV)”.

Công văn 5512 sau đó nhận được sự phản đối của rất nhiều giáo viên bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông vì mẫu Kế hoạch bài dạy (giáo án) Phụ lục IV dài dòng, chồng chéo, rườm rà khiến thầy cô phải soạn giáo án dài lê thê.

Cụ thể, Kế hoạch bài dạy (giáo án) gồm các hoạt động: xác định vấn đề, nhiệm vụ học tập; hình thành kiến thức mới; luyện tập và vận dụng. Trong đó, ở phần hoạt động đưa ra các bước: giao nhiệm vụ học tập, thực hiện nhiệm vụ, báo cáo thảo luận và kết luận đánh giá.

Có lẽ vì giáo viên phản ánh trên báo chí về mẫu Kế hoạch bài dạy (giáo án) bất hợp lí, gây phiền phức nên ngày 25/1/2021, Vụ Giáo dục trung học gửi “Thư công tác” cho các Sở Giáo dục và Đào tạo?.

“Thư công tác” có nội dung (trích): “Bộ Giáo dục đề nghị các Sở Giáo dục chỉ đạo Phòng Giáo dục trung học nghiên cứu triển khai đúng hướng dẫn tại Công văn số 5512; không yêu giáo viên thay giáo án một cách hình thức mà hướng dẫn giáo viên căn cứ gợi ý tại Phụ lục IV hoàn thiện hơn các hoạt động học trong giáo án theo các tiêu chí tại Công văn 5512; Chuẩn bị tốt công tác bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên để triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục từ năm học 2021-2022”.

Ngày 15/6/2021, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, Vụ Giáo dục Trung học có thư công tác gửi qua email nội bộ để các đơn vị lưu ý thực hiện đúng theo văn bản đã hướng dẫn.

Sở dĩ các phụ lục Công văn 5512 vẫn được áp dụng ở thời điểm này bởi giáo viên bậc phổ thông phải bồi dưỡng module 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh” theo lộ trình. Nếu các phụ lục Công văn 5512 chỉ để “tham khảo” là trái với Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo cá nhân người viết, sau khi bồi dưỡng xong module 4, giáo viên bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn phải sử dụng mẫu giáo án Công văn 5512/ BGDĐT-GDTrH. Như vậy, giáo án mẫu 5512 vẫn “sống” khỏe khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các khối lớp.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-2613-bgddt-gdtrh-2021-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-trung-hoc-2021-2022-204323-d6.html

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-17-2019-TT-BGDDT-Chuong-trinh-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-co-so-giao-duc-428683.aspx

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-van-bo-pho-soan-giao-an-theo-mau-moi-vi-thu-cong-tac-4-khong-post218043.gd

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/vu-truong-vu-giao-duc-trung-hoc-giai-thich-mau-giao-an-5512-va-thu-cong-tac-post218343.gd

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-huong-dan-giao-an-ke-hoach-mau-5512-chi-de-tham-khao-post218817.gd

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật