Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Cơ học

17/01/2021 06:44
Tùng Dương
0
GDVN- Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn Phó trưởng bộ môn Cơ học, Khoa Toán Cơ Tin học - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2020.

Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn - Phó trưởng bộ môn Cơ học, Khoa Toán Cơ Tin học, Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành cơ học năm 2020.

Ông Tuấn được cấp bằng Thạc sĩ ngày 15 tháng 3 năm 2005 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngành: Cơ học, chuyên ngành: Cơ học vật rắn.

Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 04 tháng 02 năm 2009 tại Trường Đại học Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Cộng hòa liên bang Đức, ngành: Địa vật lý, chuyên ngành: Địa chấn.

Phó Giáo sư Trần Thanh Tuấn với các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Sóng mặt Rayleigh.

- Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp.

- Bài toán truyền sóng trong môi trường phân lớp.

Tùng Dương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật