Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Tư duy về giáo dục còn chậm đổi mới"

25/07/2013 06:52
Ngọc Quang
0
(GDVN) - "Giáo dục còn có những tồn tại, hạn chế nhất định bắt nguồn từ nguyên nhân: Tư duy về giáo dục còn chậm đổi mới; chưa coi trọng đúng mức vai trò quan trọng của khoa học giáo dục; công tác quản lý giáo dục còn có những bất cập; chưa coi trọng đúng mức đến công tác thanh tra, giám sát, kiểm định chất lượng giáo dục".
Ngày 24/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 -2015.

Hai nội dung chính được đưa ra thảo luận tại cuộc họp là Dự thảo Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình công tác giai đoạn 2013-2015.

>>>Tra cứu điểm thi các trường Đại học, Cao đẳng tại đây

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tư duy giáo dục cần được đổi mới hơn nữa.

Nội dung của đề án được nhiều chuyên gia đánh giá cao với những mục tiêu rất cụ thể, bao gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo...

Chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, sự nghiệp giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng là bắt nguồn từ truyền thống hiếu học của dân tộc. Trong suốt quá trình ấy, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm trực tiếp và thường xuyên đến sự nghiệp giáo dục, ban hành nhiều chủ trương chính sách ưu tiên phát triển giáo dục phù hợp với từng giai đoạn; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường và nguồn lực phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ: "Giáo dục còn có những tồn tại, hạn chế nhất định bắt nguồn từ nguyên nhân: Tư duy về giáo dục chậm được đổi mới; chưa coi trọng đúng mức vai trò quan trọng của khoa học giáo dục; công tác quản lý giáo dục còn có những bất cập; chưa coi trọng đúng mức đến công tác thanh tra, giám sát, kiểm định chất lượng giáo dục".

Lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: "Ban soạn thảo Đề án tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm sớm hoàn thiện dự thảo Đề án để trình Chính phủ tiếp tục xem xét, thảo luận, sau đó Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét.

Đề án cần đánh giá đúng những thành tựu, những đóng góp của giáo dục đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; nêu rõ những mặt hạn chế, yếu kém, bức xúc; xác định nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới".

Ngọc Quang

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật