Thanh Hóa yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường cấp 2 Ngư Lộc

19/09/2021 06:12
Trần Phương
0
GDVN- Thanh tra ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu huyện Hậu Lộc thu hồi Quyết định số 2956/QĐ-UBND bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc

Ngày 16/9, Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận số 229/KL - UBND kết luận nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến giáo viên trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, ngày 2/8, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ra quyết định Thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo của bà Xuyến.

Theo kết luận của Thanh tra, việc bà Xuyến tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn (vào tháng 9/2020 ) không đúng quy định là có cơ sở.

Thanh tra cũng kết luận, việc đánh giá, xếp loại năm học 2019-2020, ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa đảm bảo khách quan và chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục. Tố cáo của bà Xuyến là có cơ sở.

Với các kết quả xác minh và kết luận, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc thu hồi, bãi bỏ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc đối với ông Nguyễn Thái Sơn; xem xét đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc và việc đánh giá xếp loại năm học 2019-2020 đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nội dung công việc nêu trên trước ngày 05/10/2021.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/10/2021.

Kết luận của Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với các tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: LC

Theo xác minh của thanh tra nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho thấy ngày 29/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ban hành Kết luận số 39/KL-UBND kết luận về khuyết điểm, vi phạm của các cá nhân Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, gồm: Ông Sơn (Hiệu trưởng); bà Xuyến và ông Huy (giáo viên).

Sau khi có kết luận số 39/KL-UBND, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Sơn (cùng với bà Xuyến và ông Huy).

Tuy nhiên, ngay sau đó tiếp tục có đơn tố cáo ông Sơn, do đó, việc kiểm điểm ông Sơn (cùng với bà Xuyên và ông Huy) tạm dừng chờ kết quả kiểm tra, xác minh tiếp theo.

Ngày 16/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc tiếp tục ban hành Kết luận số 85/KL-UBND kết luận về các khuyết điểm, vi phạm của ông Sơn.

Căn cứ các Kết luận số 39/KL-UBND, số 85/KL-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, ông Sơn có các khuyết điểm, vi phạm như:

Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đối với ông Huy và học sinh lớp 6A1; vi phạm trong đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019; có lời lẽ thiêu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, xúc phạm uy tín, danh dự đối với bài Xuyến trong hội nghị, không thực hiện đứng lớp đủ 2 tiết/tuần, chưa chuẩn bị giáo án theo quy định, chưa thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy nhưng vẫn nhận đầy đủ tiên phụ cấp đứng lớp từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2019; chưa thỏa thuận với tập thể giáo viên, nhân viên trước khi phân công trực tết và không trả tiền trực tết; lợi dụng Ban chấp hành hội phụ huynh của khối lớp 9 để thu tiền quà lưu niệm trái quy định, lấy cớ là mua sắm cơ sở vật chất năm học 2017-2018, 2018 - 2019; tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020 thiếu một bước theo quy trình là không cho học sinh viết đơn xin học thêm.

Sau khi ban hành Kết luận thanh tra số 85/KL-UBND ngày 16/8/2020; ngày 21/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc có Tờ trình số 118/TTr-UBND đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc cho ý kiến về việc thực hiện quy trình để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học năm 2020 (trong đó có trường hợp bổ nhiệm lại ông Sơn).

Hiệu trưởng trường Ngư Lộc được bổ nhiệm lại một cách kỳ lạ
Hiệu trưởng trường Ngư Lộc được bổ nhiệm lại một cách kỳ lạ

Ngày 24/8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc có Thông báo số 03-TB/HU về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2020.

Thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã thực hiện quy trình để bổ nhiệm lại đối với ông Sơn.

Trên cơ sở hồ sơ bổ nhiệm lại của cá nhân và kết quả phiếu tín nhiệm, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã báo cáo và được Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc chấp thuận tại Thông báo số 09-TB/HU ngày 28/8/2020.

Căn cứ Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Ngư Lộc đối với ông Sơn.

Sau khi bổ nhiệm lại ông Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc tiếp tục chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Sơn (cùng với bà Xuyến và ông Huy).

Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc ban hành Quyết định số 4207/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật đối với ông Sơn (cùng với bà Xuyến và ông Huy).

Ngày 29/9/2020, Hội đồng kỷ luật tổ chức họp xét kỷ luật, kết quả có 6/7 phiếu đề nghị ông Sơn hình thức kỷ luật khiển trách; 1/7 phiếu đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo đó, Hội đồng thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý kỷ luật ông Sơn hình thức khiển trách.

Ngày 09/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ban hành Quyết định số 4518/QĐ-UBND xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Sơn.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 10, Mục 2, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Sơn trong thời gian giữ chức vụ có khuyết điểm vi phạm, chưa thực hiện quy trình xem xét kỷ luật mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc vẫn thực hiện quy trình và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc xem xét để quyết định bổ nhiệm lại là không đúng quy định.

Quyết định kỷ luật và quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Thái Sơn - nguyên Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc. Ảnh: chụp màn hình

Về kết quả xếp loại cán bộ quản lý trường học năm học 2019-2020, Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xác minh:

Năm học 2019-2020, ông Sơn được Tổ đánh giá, phân loại cán bộ quản lý bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc phân loại, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 12/2000/TTr-GDĐT ngày 24/8/2020 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cho ý kiến về việc đánh giá, xếp loại đối với ông Sơn và các cán bộ quản lý Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc do có đơn phản ánh việc đánh giá, xếp loại của Nhà trường chưa đảm bảo quy trình quy định. Tại thời điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc quyết định xếp loại ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 28/8/2020), thời điểm đã có kết luận về khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Thái Sơn (các Kết luận số 39/KL-UBND ngày 29/5/2020, số 85/KL-UBND ngày 13/8/2020).

Như vậy, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc quyết định xếp loại ông Nguyễn Thái Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa đảm bảo khách quan và chưa chặt chẽ về trình tự, thủ tục.

Hiệu trưởng trường Ngư Lộc bị truy thu hơn 53 triệu đồng tiền đứng lớp gian dối
Hiệu trưởng trường Ngư Lộc bị truy thu hơn 53 triệu đồng tiền đứng lớp gian dối

Với nội dung bà Xuyến tố cáo Hội đồng kỷ luật của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc có biểu hiện bao che, không đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc kỷ luật ông Hoàng Văn Huy là chưa đủ cơ sở.

Theo xác minh của Thanh tra Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cho thấy khuyết điểm của ông Huy có thể bị xem xét, xử lý hình thức kỷ luật khiển trách theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Huy có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP6 như thái độ thành khẩn nhận khuyết điểm, công khai xin lỗi học sinh nên Hội đồng kỷ luật không đề nghị kỷ luật là phù hợp.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Thái Sơn (nay đã chuyển làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phong Lộc) được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc gây ra nhiều thắc mắc.

Đặc biệt là quy trình đánh giá cán bộ công chức – viên chức năm học 2019 – 2020 và quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Thái Sơn.

Trần Phương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật