Sở Giáo dục TPHCM có nhiều thiếu sót trong kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia

24/05/2022 07:00
Việt Dũng
GDVN- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan đến các thiếu sót.

Ngày 23/5/2022, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Thị Huỳnh Mai đã ký văn bản 3750/VP-VX, về kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm liên quan đến Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tiếp nhận thông báo số 528/TB-BGDĐT ngày 18/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về kết quả kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Anh Đức có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan đến những hạn chế, thiếu sót theo kết quả kiểm tra tại thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.

Đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị cho Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trước đó, tại thông báo số 528/TB-BGDĐT, do Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Đức Cường ký cho biết, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số hạn chế, thiếu sót.

Một số đội tuyển của đơn vị dự thi Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng thí sinh của mỗi đội tuyển vượt quy định tại điểm a, khoản 1, điều 16 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự ABC của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi theo đúng quy định tại điểm a, khoản 1, điều 25 của Quy chế chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở.

Bộ không công khai điểm thi học sinh giỏi quốc gia là quyết định sáng suốt!
Bộ không công khai điểm thi học sinh giỏi quốc gia là quyết định sáng suốt!

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bố trí thí sinh của từng đội tuyển tiếng Anh, Tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt là không đúng quy định tại điểm b, khoản 2, điều 25 của Quy chế chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở này.

Việc Hội đồng coi thi thực hiện mở túi đề thi 02 môn tiếng Anh và Tin học tại Phòng Hội đồng vào thời điểm 7h30, trước thời gian được phép mở và phát đề cho thí sinh 25 phút là vi phạm quy định tại điểm d, khoản 5, điều 28 của Quy chế chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh, Ban đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi, cho đơn vị dự thi theo hướng nhiều năm liên tục là chưa đúng về thẩm quyền và nội dung theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 16 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Trách nhiệm thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, các Phó Cục trưởng qua các thời kỳ trực tiếp ký văn bản, bộ phận tham mưu văn bản của Cục.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị biện pháp xử lý:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở (nếu có), kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) thuộc quyền quản lý của Sở trong việc tham mưu để xảy ra các thiếu sót, hạn chế nêu trong thông báo này.

Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên về Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/5/2022.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao Cục Quản lý chất lượng rà soát, rà soát, báo cáo Bộ trưởng và đề xuất hướng xử lý đối với kết quả thi của một số thí sinh đã dự thi học sinh giỏi do Cục cho phép tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi của đơn vị dự thi chưa đúng quy định, và Ban đề thi thực hiện đóng gói đề thi không đủ số lượng theo yêu cầu của Hội đồng coi thi Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Bộ trưởng xem xét, xử lý theo quy định.

Rà soát, tham mưu Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia theo hướng làm rõ trách nhiệm của các Hội đồng coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt Hội đồng coi thi trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức kỳ thi, khoảng cách hàng dọc giữa các thí sinh, việc cho phép tăng thí sinh của mỗi đội tuyển của đơn vị dự thi, việc thực hiện chấm thi, chấm phúc khảo.

Việt Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật