Sở GD&ĐT Nam Định lên kế hoạch cải tiến tiêu chuẩn ISO vào hoạt động năm 2022

19/01/2022 13:30
Trung Dũng
0
GDVN-Việc làm này nhằm duy trì hiệu lực, hiệu quả và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định ban hành công văn số 71/ KH-SGDĐT có nội dung về kế hoạch “Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2022”.

Theo đó, việc làm này nhằm mục đích duy trì hiệu lực, hiệu quả và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở và cán bộ, công chức cơ quan Sở Giáo dục trong hoạt động duy trì và cải tiến, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Minh họa về sơ đồ tương tác hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Ảnh: navicons.vn

Qua đó, các đơn vị thuộc Sở thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và duy trì việc áp dụng ISO vào hoạt động chuyên môn của đơn vị. Ban Chỉ đạo ISO của Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 toàn cơ quan.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian giải quyết của từng đơn vị, bộ phận trong Sở Giáo dục theo quy trình giải quyết công việc.

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu đề ra, một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 cơ quan Sở năm 2022 với một số nội dung cụ thể như sau:

Việc họp xem xét lãnh đạo và đánh giá sự hài lòng của khách hàng sẽ được tiến hành vào hàng tháng.

Việc xây dựng kế hoạch, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và Xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng sẽ thực hiện từ tháng 1/ 2022.

Thông báo rà soát, xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình ISO sẽ thực hiện từ tháng 02/2022. Đào tạo, tập huấn nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho công chức cơ quan Sở Giáo dục thực hiện từ tháng 4/ 2022.

Đánh giá nội bộ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO và thực hiện các biện pháp khắc phục và cải tiến từ tháng 8/2022. Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 sẽ tiến hành thực hiện vào tháng 12/ 2022.

Giám đốc Sở GD Nam Định: phụ huynh rất cảm tính khi nói về chất lượng tiếng Anh
Giám đốc Sở GD Nam Định: phụ huynh rất cảm tính khi nói về chất lượng tiếng Anh

Thông qua đó, Ban chỉ đạo ISO cơ quan Sở Giáo dục Nam Định có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của cơ quan Sở. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở Giáo dục và các cấp theo quy định.

Các đơn vị thuộc Sở này có trách nhiệm xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng. Xây dựng mới, chỉnh sửa, cải tiến các quy trình tác nghiệp và nội bộ liên quan đến việc giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Có trách nhiệm duy trì, áp dụng, cải tiến các quy trình chung và quy trình tác nghiệp của đơn vị.

Trung Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật