Quảng Trị ra chỉ thị về kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

04/06/2021 10:32
Trần Phương
0
GDVN- Ngày 03/6/2021, tỉnh Quảng Trị đã ra chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh này.

Theo chỉ thị, để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021) tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung cụ thể.

Trong đó chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo - là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo thi) - chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Kỳ thị đảm bảo an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các Điểm thi

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá, phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, nhất là đối với học sinh có học lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Đakrông. Ảnh: LC

Tổ chức đăng ký dự thi, thu nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh; kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông giữa các đơn vị trưởng học.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến, tuyện truyền rộng rãi quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, phương án tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện vào giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng công tác lựa chọn, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu sao in đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, thanh tra thi, coi đây là khâu quyết định sự thành công, ngăn ngừa gian lận, tiêu cực, sai phạm.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên, nhân viên và thi sinh vi phạm quy chế thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường phòng Covid-19
Quảng Trị cho học sinh tạm dừng đến trường phòng Covid-19

Chỉ đạo lựa chọn bố trí đặt Điểm thi, xây dựng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ Kỳ thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức Kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Chỉ đạo các Điểm thi chủ động chuẩn bị, bố trí địa điểm, phương tiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể tại địa phương phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan để phục vụ tốt công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021, Quảng Trị sẽ có 8.529 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 526 thí sinh tự do.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 30 điểm thi với 366 phòng thi. Dự kiến số cán bộ giáo viên làm công tác thi khoảng 1.300 người. Hiện không có học sinh và giáo viên thuộc diện F0, F1, F2.

Tỉnh Quảng Trị đang xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 vừa đảm bảo chuyên môn, vừa chống dịch an toàn.

Trần Phương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật