Phú Thọ phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

20/04/2021 06:11
Thùy Linh
0
GDVN- Ngày 16/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng từ năm 2021-2022.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, danh mục sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm học 2021-2022 gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. 8 đầu sách này đều thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa giáo duc phổ thông tỉnh.

Đối với danh mục sách giáo khoa lớp 6 gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mĩ thuật), Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm -hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Riêng môn Tiếng Anh sử dụng bộ sách I-Learn Smart World do Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật