Ông Đinh Quốc Trường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục Ninh Bình

18/01/2022 15:11
Trung Dũng
GDVN- Trước khi được điều động, bổ nhiệm, ông Đinh Quốc Trường từng giữ chức Trưởng phòng Khoa giáo-Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ngày 17/1, tại hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, ông Đinh Quốc Trường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Ninh Bình.

Việc bổ nhiệm được thực hiện theo Quyết định số 69, ngày 14/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 17/01/2022.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm, ông Đinh Quốc Trường từng giữ chức Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Ông Đinh Quốc Trường (bên trái) trong buổi nhận nhiệm vụ làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục Ninh Bình. Ảnh: nbtv.vn

Theo thông tin trong Thông báo số 02/ TB – SGDĐT, ngày 17/1/2022 của Sở Giáo dục Ninh Bình về việc “phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo” được biết, ông Đinh Quốc Trường được phân công giúp Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực công tác.

Trong đó có lĩnh vực như: Giáo dục thường xuyên, Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp, Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số trong ngành giáo dục Ninh Bình, Công tác nghiên cứu khoa học. Phụ trách các tổ chức Hội trong ngành và giữ mối liên hệ công tác với các tổ chức Hội trong tỉnh; chịu trách nhiệm nội dung Bản tin Giáo dục Ninh Bình.

Đồng thời, phụ trách các phòng : Văn phòng Sở, Phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục thường xuyên. Địa bàn phụ trách gồm: huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn. Điều hành công việc của Sở Giáo dục khi đồng chí Giám đốc Sở ủy quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Ngoài ông Đinh Quốc Trường, nhiệm vụ của lãnh đạo khác thuộc Sở Giáo dục Ninh Bình được phân công như sau:

Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở Giáo dục phụ trách chung. Trực tiếp báo cáo, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Ông Phan Thành Công Phụ trách lĩnh vực công tác: Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, Tổ chức cán bộ, Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Giáo dục trung học phổ thông, Công tác thi đua khen thưởng, Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Công tác phòng, chống tham nhũng.

Phụ trách các phòng: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Giáo dục trung học, Phòng Quản lý chất lượng. Địa bàn phụ trách: Thành phố Ninh Bình, huyện Kim Sơn và là chủ tài khoản số 1.

Bà Bùi Thị Khuyên, Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non, Kế hoạch - Tài chính, Xây dựng cơ bản và kiến thiết trường học, Công tác nữ. Tham gia và giữ mối liên hệ công tác với Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh.

Sở GD Ninh Bình triển khai học tiếng Anh với người nước ngoài từ bậc mầm non
Sở GD Ninh Bình triển khai học tiếng Anh với người nước ngoài từ bậc mầm non

Phụ trách các phòng: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Giáo dục Mầm non. Địa bàn phụ trách: huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp và là chủ tài khoản số 2.

Điều hành công việc của Sở Giáo dục khi đồng chí Giám đốc ủy quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học cơ sở, Thanh tra giáo dục; Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ.

Là người phát ngôn của Sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông. Phụ trách các phòng: Phòng Giáo dục Tiểu học, Thanh tra Sở. Địa bàn phụ trách là huyện Nho Quan và huyện Yên Khánh.

Ông Khâm sẽ điều hành công việc của Sở Giáo dục khi đồng chí Giám đốc ủy quyền. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Trung Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật