Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu

11/04/2021 07:35
Việt Dũng
0
GDVN- Nguồn nhân lực dành cho ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu, đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ.

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh đặt ra tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thảo do Ban Kinh Tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong ngày 10/4 ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Vũ Hải Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, yêu cầu cấp thiết cần đặt ra là phải phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, mà công nghiệp vật liệu cần ưu tiên đi trước một bước, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất khác.

Phó Giáo sư Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Theo Phó Giáo sư Vũ Hải Quân, việc này góp phần đảm bảo xây dựng được một nền công nghiệp vững mạnh, độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, góp phần đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vật liệu của đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ: Thực tiễn cho thấy, trên thế giới không có quốc gia nào tiến hành công nghiệp hóa thành công, có nền công nghiệp phát triển mà không có ngành công nghiệp vật liệu phát triển, bởi đây là ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò cung cấp đầu vào cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, cũng như tiêu dùng.

Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển ngành công nghiệp vật liệu. Tuy nhiên, thực tế là ngành công nghiệp vật liệu của nước ta phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, mong muốn và yêu cầu đặt ra.

Tiến sĩ Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng (Ảnh: P.L)

Ông Trần Tuấn Anh phân tích: Nguyên vật liệu trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất quan trọng, dẫn đến phụ thuộc vào nguyên vật liệu nhập khẩu, ảnh hưởng đến năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế.

Sức cạnh tranh của nhiều ngành vật liệu còn hạn chể cả về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng và chi phí.

Một trong những yếu kém của ngành công nghiệp vật liệu là nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Việc đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ. Cơ chế, chính sách cho phát triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp vật liệu nói riêng còn nhiều bất cập.

Do đó, Tiến sĩ Trần Tuấn Anh cho rằng, cần có tư duy và cách tiếp cận mới trong việc phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vật liệu trong thời gian tới.

Thay mặt cho Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng đã khẳng định, nhiệm vụ chiến lược của ngành đối với phát triển công nghiệp vật liệu trong thời gian tới là phải tạo được động lực quan trọng để phát triển nền kinh tế tự chủ.

“Khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo phải thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vật liệu, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu, chủ động phát triển các ngành kinh tế “ – Phó Giáo sư Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự hội thảo quốc tế ngày 10/4 (ảnh: P.L)

Tại hội thảo này, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã trình bày nhiều tham luận, báo cáo về việc hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc phát triển ngành công nghiệp vật liệu, các kinh nghiệm từ Nhật Bản về tăng cường phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu…

Nhìn chung, các tham luận đều tập trung vào việc phân tích, làm rõ tình hình phát triển công nghiệp, ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam, phân tích thực trạng nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu, nhận diện bối cảnh, xu thế và tư duy, cách tiếp cận mới trong thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả từ hội thảo này sẽ giúp Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách lớn cho phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu.

Việt Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật