Nếu Tổng liên đoàn không đòi Đại học Tôn Đức Thắng nộp 30%, cần sớm sửa quy định

08/01/2020 09:27
Hồng Thủy
1
(GDVN) - Không sửa Quyết định 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016, dư luận rất khó hiểu đâu mới là quan điểm thực sự của Tổng liên đoàn về yêu cầu Trường trích nộp tối đa 30%.

Ngày 9/6/2019 ông Phan Văn Anh thông tin trên Báo Nhân Dân [1], thì ngày 10/6/2019, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam đăng nội dung "Tổng LĐLĐVN làm rõ bản chất các vấn đề liên quan đến trường Đại học Tôn Đức Thắng", trong đó khẳng định:

"Năm 2017, Đoàn Kiểm tra của Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản của nhà trường có kiến nghị: “Tổng LĐLĐ VN hàng năm phê duyệt dự toán thu, chi của Trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng LĐLĐ VN theo quy định”.

Theo quy định tại Quy định 1684 năm 2006 của Tổng LĐLĐ VN thì “Đơn vị tự bảo đảm kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định”.

Ảnh chụp màn hình bài phỏng vấn ông Phan Văn Anh trên Báo Nhân Dân.

Ngoài ra, trong văn bản góp ý của các ban Tổng LĐLĐVN đối với quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường có tiếp tục nêu lại nội dung này. Tuy nhiên, căn cứ Quyết định 158 ngày 29.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tổng LĐLĐVN đã quyết định không thu của trường.

Việc nêu nội dung trên chỉ là kiến nghị của Đoàn Kiểm tra và ý kiến của Ban chuyên môn Tổng LĐLĐVN; không phải là chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Hằng năm Tổng LĐLĐVN cũng không giao dự toán phải nộp nghĩa vụ cho trường và thực tế đến nay hoàn toàn không thu của trường khoản tiền nào.

Về việc lãnh đạo Nhà trường cho rằng Tổng LĐLĐVN yêu cầu Trường nộp 30% chênh lệch thu chi để xây dựng thiết chế CĐ là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Thiết chế công đoàn được thực hiện 2 năm vừa qua lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi hành chính, chi phong trào của cả hệ thống tổ chức CĐ từ cơ sở đến Tổng LĐLĐ Việt Nam." [2]

Tuy nhiên, như đã phân tích ở bài trước, việc yêu cầu “phải trích nộp tối đa 30% chênh lệch thu chi sau thuế” là có thật; và yêu cầu này xuất phát từ qui định tại Quyết định 1712/QĐ-TLĐ do ông Bùi Văn Cường ký, chứ không phải từ Quyết định 1684/QĐ-TLĐ do ông Đặng Ngọc Tùng ký; vì Quyết định 1712 đã thay thế Quyết định 1684 kể từ 24/10/2016.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu trong lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ảnh: tdtu.edu.vn

Tại sao tuyên bố của Tổng liên đoàn trên Cổng thông tin của mình lại chỉ nhắc đến một quyết định đã không còn tồn tại (vì đã bị thay thế), mà không nói đúng tên quyết định hiện hành, đang điều chỉnh hoạt động thu từ các đơn vị trực thuộc?.

Cần sửa Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ do ông Bùi Văn Cường ký ban hành ngày 24/10/2016

Ngày 24/10/2016 Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Văn Cường ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg về việc ban hành quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn để thay thế Quyết định 1684/QĐ-TLĐ.

Khoản 1 về nộp nghĩa vụ lên Chủ sở hữu, đại diện Chủ sở hữu, Điều 15 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016 ghi rõ:

"Đơn vị sự nghiệp công đoàn tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công đoàn được vận dụng cơ chế tài chính như Công ty TNHH MTV công đoàn có chênh lệch thu lớn hơn chi hàng năm sau khi nộp thuế, nộp Chủ sở hữu, đại diện Chủ sở hữu tối đa 30% số chênh lệch thu lớn hơn chi..."

Điều 3 quy định các ban, đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn, các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp của công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, mà không có điều khoản loại trừ Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Trường đang hoạt động thí điểm tự chủ toàn diện theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 29/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ như Tổng liên đoàn đã khẳng định rõ ràng.


Đề nghị giám sát văn bản dưới luật do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Như vậy, Quyết định 1712/QĐ-TTg về việc ban hành quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn trong đó yêu cầu việc trích nộp là đúng; hay nội dung thông báo của Tổng liên đoàn trên Cổng thông tin điện tử của mình là đúng?.

Và Trường Đại học Tôn Đức Thắng có phải chấp hành quy định tại Khoản 1, Điều 15, Quy định ban hành theo Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016 hay không?.

Thứ nhất, nếu lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay cho rằng Trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn phải thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 15, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ thì ai đã nói sai sự thật trên trang thông tin điện tử của Công đoàn? Đằng sau tuyên bố sai sự thật đó là gì?.

Và trong trường hợp này, có phải Tổng Liên đoàn khi ban hành Quyết định 1712/QĐ-TLĐ, đã không quan tâm đến Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 29/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ?

Thứ hai, nếu Trường Đại học Tôn Đức Thắng không phải thực hiện quy định trên, thì để tránh những hiểu lầm đáng tiếc và hệ lụy không đáng có, thiết nghĩ Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần sớm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung loại trừ Trường Đại học Tôn Đức Thắng khỏi đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 1, Điều 15, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ.

Việc này rất cần thiết, bởi nó vừa đảm bảo thượng tôn pháp luật, tuân thủ và gương mẫu thực hiện chủ trương nghị quyết của Trung ương Đảng, pháp luật Nhà nước về tự chủ đại học, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học, mà còn thể hiện tính nhất quán với tuyên bố của Tổng liên đoàn ngày 10/6/2019.

Nếu vì lý do nào đó mà Tổng liên đoàn không sửa đổi bổ sung Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016 do Chủ tịch Bùi Văn Cường ký, e rằng dư luận rất khó hiểu đâu mới là quan điểm thực sự của Tổng liên đoàn về yêu cầu Trường Đại học Tôn Đức Thắng trích nộp 30%; thậm chí cũng phải đặt câu hỏi, Tổng liên đoàn không đòi trường trích nộp tối đa 30% chênh lệch thu chi sau thuế, vậy cá nhân nào đó đang nhân danh Tổng liên đoàn. Cá nhân đó là ai?

Cần thu hồi văn bản đôn đốc Trường Đại học Tôn Đức Thắng trích nộp nghĩa vụ về Tổng liên đoàn

Ngày 10/06/2019, Báo Lao Động đăng bài: "Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh: Không có việc yêu cầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng nộp 30% chênh lệch thu chi" [3], dẫn lời ông Phan Văn Anh khẳng định:

Ảnh chụp màn hình trang cuối văn bản số 1993/TLĐ ngày 29/11/2017 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, có thể thấy rõ mâu thuẫn giữa việc "trên đây là ý kiến của Đoàn kiểm tra" với việc Trưởng ban Tài chính Phan Văn Anh "thừa lệnh Đoàn Chủ tịch" ký.

“Sau quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra có trích dẫn Quyết định số 1684/QĐ-TLĐ ngày 7.11.2006, Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24.10.2016 của Tổng LĐLĐVN về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của CĐ:

“Đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động phải trích nộp cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế, mức nộp cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên quyết định”.

Vì vậy, đoàn kiểm tra có kiến nghị về việc thực hiện các quyết định trên với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chưa đồng ý vì cho rằng ngoài quy định của Tổng LĐLĐVN, Trường còn thực hiện theo Quyết định 158 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, có thể khẳng định, đến giờ phút này, Tổng LĐLĐ VN chưa có bất cứ văn bản nào yêu cầu Trường Đại học Tôn Đức Thắng nộp một đồng nào!” [3]

Có lẽ khi trả lời như thế, ông Phan Văn Anh đã “vô tình” quên Văn bản số 837/TLĐ ngày 03/5/2018 do chính ông ký, thừa lệnh Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc đôn đốc thực hiện nộp nghĩa vụ từ thu hoạt động kinh tế về Tổng Liên đoàn gửi các đơn vị, trong đó có Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ảnh chụp trang 1 văn bản số 837/TLĐ của Tổng liên đoàn gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc đôn đốc thực hiện nộp nghĩa vụ.
Ảnh chụp trang 2 văn bản 837/TLĐ của Tổng liên đoàn gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trưởng ban Tài chính Phan Văn Anh thừa lệnh Đoàn chủ tịch ký.

Và cũng quên luôn rằng trước đó nữa, ngày 29/11/2017 cũng chính ông Phan Văn Anh "thừa lệnh Đoàn chủ tịch (Tổng liên đoàn)" ký Văn bản số 1993/TLĐ gửi Trường Đại học Tôn Đức Thắng, phần 2.3. Thực hiện nghĩa vụ với Tổng Liên đoàn, ông Phan Văn Anh kiến nghị Tổng Liên đoàn hàng năm phê duyệt Dự toán thu, chi của Trường và giao nghĩa vụ phải nộp lên Tổng Liên đoàn theo quy định.

Với Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn không loại trừ Trường Đại học Tôn Đức Thắng khỏi đối tượng áp dụng Khoản 1, Điều 15 Quy định ban hành theo quyết định này, cũng như 2 văn bản “đôn đốc nộp nghĩa vụ”, số 1993/TLĐ và 837/TLĐ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm sao có thể hiểu khác chỉ đạo của Tổng Liên đoàn?.

Báo Lao Động dẫn lời ông Phan Văn Anh khẳng định: Vừa qua có một số báo thông tin theo ý kiến của ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường - là Tổng LĐLĐVN có 3 văn bản buộc trường phải nộp 30% chênh lệch thu chi. Tôi khẳng định điều này không đúng! [3]

Vậy ông Phan Văn Anh giải thích như thế nào về Quyết định 1712/QĐ-TLĐ mà Chủ tịch Bùi Văn Cường ký không loại trừ Trường Đại học Tôn Đức Thắng khỏi đối tượng áp dụng Khoản 1, Điều 15 do Trường đang thực hiện Quyết định 158/QĐ-TTg của Thủ tướng? Hơn nữa, 2 văn bản ông Phan Văn Anh "thừa lệnh Đoàn chủ tịch" ký, Văn bản số 1933/TLĐ và 837/TLĐ, thì sao?

Đòi Trường Đại học Tôn Đức Thắng "trích nộp nghĩa vụ" chỉ là ý kiến của Đoàn kiểm tra và Ban chuyên môn (Ban Tài chính?) chứ không phải chỉ đạo của Thường trực Tổng liên đoàn, như vậy phải chăng ông Phan Văn Anh trong vai trò Trưởng ban Tài chính Tổng liên đoàn đã lạm quyền khi "thừa lệnh Đoàn chủ tịch (Tổng liên đoàn)" ký 2 văn bản, số 1933/TLĐ và 837/TLĐ?

Do đó, đã đến lúc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần ra văn bản điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 24/10/2016; cũng như thu hồi các văn bản đôn đốc Trường Đại học Tôn Đức Thắng trích nộp nghĩa vụ về Tổng Liên đoàn. Có như thế mới nhất quán với tuyên bố của Tổng liên đoàn "làm rõ bản chất" vấn đề, cũng như khẳng định của Phó chủ tịch Phan Văn Anh trước truyền thông: không có chuyện Tổng Liên đoàn buộc Đại học Tôn Đức Thắng phải trích nộp chênh lệch thu chi.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://www.nhandan.com.vn/giaoduc/dien-dan/item/40482602-khong-co-viec-buoc-dai-hoc-ton-duc-thang-phai-trich-nop-chenh-lech-thu-chi.html

[2]http://www.congdoan.vn/tin-tuc/phat-trien-doan-vien-xay-dung-to-chuc-cong-doan-508/tong-ldldvn-lam-ro-ban-chat-cac-van-de-lien-quan-den-truong-dai-hoc-ton-duc-thang-399143.tld

[3]https://laodong.vn/cong-doan/khong-co-viec-yeu-cau-truong-dh-ton-duc-thang-nop-30-chenh-lech-thu-chi-738174.ldo

Hồng Thủy

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật