Kiên quyết giảm chỉ tiêu tuyển sinh những trường không đảm bảo năng lực đào tạo

23/05/2018 13:22
Bích Ngọc
3
(GDVN) - Những trường chưa đảm bảo quy định diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, Bộ Giáo dục yêu cầu trường phải đảm bảo đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có đợt kiểm tra hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018 đối với một số trường đại học trong phạm vi cả nước, qua đợt kiểm tra đã cho thấy năng lực đào tạo của một số trường chưa được như yêu cầu.

Tăng cường công khai điều kiện đảm bảo chất lượng

Cục Quản lí chất lượng vừa qua đã có Kế hoạch số 677 về việc kiểm tra hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục năm 2018.

Kế hoạch này nhằm mục đích kiểm tra hoạt động đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Mục tiêu kiểm tra cũng nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai hoạt động chuyên môn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các cơ sở giáo dục.

Đây cũng là căn cứ để đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định và hướng dẫn hiện hành; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Trường Đại học ngoài công lập thứ hai ở miền trung đạt kiểm định chất lượng

Để cụ thể hóa kế hoạch này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn công tác để tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế tại một số cơ sở đào tạo trong thời gian từ ngày 03/5 đến ngày 18/5/2018.

Từ đó, nhằm kiểm soát các nội dung thông tin đã kê khai và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của các cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Qua kiểm tra, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận những điểm mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên … cũng như sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, kết quả đạt được trong đào tạo, tỷ lệ sinh viên có việc làm, công tác kiểm định chất lượng giáo dục… của các cơ sở đào tạo.

Điểm tên các trường chưa đảm bảo diện tích sàn xây dựng

Theo báo cáo từ đoàn kiểm tra, về tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên theo quy mô dự kiến năm 2018, một số trường chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT (quy định là 2,8 m2/sinh viên).

Cụ thể, Trường đại học Tài chính – Marketing (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,35 m2/sinh viên);

Trường đại học Phan Châu Trinh (diện tích sàn xây dựng/ sinh viên đạt 2,3 m2/sinh viên);

Trường đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (diện tích sàn xây dựng/sinh viên đạt 0,97 m2/sinh viên).

Trên cơ sở xác định số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành và đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường đã kê khai, đoàn kiểm tra đã xác định được điều kiện đảm bảo về tỷ lệ sinh viên trên giảng viên theo khối ngành của từng trường.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thăm thư viện của Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, có một số trường chưa đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một số khối ngành đào tạo.

Theo đó, Trường đại học Võ Trường Toản có 3 khối ngành là Khối ngành III, VI và Khối ngành VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,83 -  quy định là 15.

Trường đại học Công nghệ Đồng Nai có 5 khối ngành (chưa đào tạo khối ngành I và II); trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 15,62 - quy định là 15; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/ giảng viên là 28,81 - quy định là 25.

Trường đại học Phạm Văn Đồng có 3 khối ngành là Khối ngành I, V và VII; trong đó có Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 26,1 - quy định là 25.

Trường đại học Thành Đô có 4 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó cả 4 khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi (tỷ lệ sinh viên/ giảng viên của Khối ngành III là 37,30 - quy định là 25; Khối ngành V là 31,03 - quy định là 20; Khối ngành VI là 16,27 - quy định là 15; Khối ngành VII là 25,82 - quy định là 25).

Trường đại học Duy Tân có 4 khối ngành là Khối ngành III, V, VI và VII; trong đó có Khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16,32 - quy định là 15 và Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 28,76 - quy định là 25.

4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế

Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng có 4 khối ngành là Khối ngành II, III,  V và VII; trong đó có Khối ngành II tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 23,05 - quy định là 10; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 31 - quy định là 25.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.

Với những trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ yêu cầu các trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra (nếu thấy cần thiết) đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định.

Bích Ngọc

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật